2020-2021 Sezonu BAL Statüsü yayınlandı    

2020-2021 Sezonu BAL Statüsü yayınlandı    

Kırşehir takımları haklarını yeni sezondan yana kullanacak
2020-2021 Sezonu BAL Statüsü yayınlandı    

TFF Yönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarihli toplantısında 2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Müsabakaları Statüsü'nün kabulüne karar verildi.
Liglerin başlamasına sayılı günler kala ilimizi bu kulvarda temsil eden Yabanlıspor ve Yeşil Kamanspor, lige katılım haklarını yeni sezondan yana kullanma kararı almıştı.
2020-2021 SEZONU
BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ
MADDE 1 AMAÇ VE KAPSAM
Bu statü, TFF tarafından futbolun Türkiye genelinde, bölgesel, kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım koşullarını, kulüplerin, teknik kişilerin, futbolcu ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralları ve bu liglerde oynanacak müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2 - KISALTMALAR ve TANIMLAR
Bu Statü’de geçen;
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
b) FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı,
c) BAL: Bölgesel Amatör Lig’i,
d) MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu,
e) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu,
f) TASKK: Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nu,
g) ASKF: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu,
h) AİK: Amatör İşler Kurulu’nu ifade eder.
MADDE 3 - BÖLGESEL AMATÖR LİG’İN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI
(1) Bölgesel Amatör Lig Türkiye’nin en üst amatör futbol ligidir. BAL’ın isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF Yönetim Kurulu’na aittir.
(2) 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig’in Covid-19 salgınının artarak devam etmesi nedeniyle daha önce açıklanan tarihlerde başlatılamaması nedeniyle bu sezon lige katılamayan 158 kulübün 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi’ne katılma hakları saklı kalmak koşuluyla, 2020-2021 Bölgesel Amatör Lig’i 9 Haziran 2021 tarihinde başlayarak katılım koşullarını sağlayan 108 takımla bu statüde ve eklerinde belirtilen esaslar doğrultusunda oynanacaktır.
(3) 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde küme düşme uygulanmayacaktır. Bununla birlikte BAL’a katılım dilekçesi veren 108 kulüpten lige katılmayanlar bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig’e katılamazlar.
(4) BAL’a katılacak olan kulüpler, lige katılım ücreti olan 22.000 TL’yi nakit olarak TFF hesabına yatırmak zorundadır. Katılım ücreti sezon sonunda kulüplere iade edilir; ancak takımın grupların belirlenmesinden sonra ligden çekilmesi, çıkarılması veya yerel amatör kümeye indirilmesi hallerinde iade edilmez. Disiplin Kurulları tarafından para cezası verilen kulüpler, borçlarını ödemedikleri 2 takdirde, bu borçlar sezon bitiminde ilgili kulüplerin TFF hesabına nakdi olarak yatırdıkları 22.000 TL’lik katılım ücretinden kesilir.
(5) BAL’a katılan kulüplerin antrenman ve müsabakalarında kullanacakları, mülkiyeti kulübe ait olan veya bu kulüplere tahsis edilmiş, soyunma odaları ve hakem odasına sahip, nizami boyutlarda, doğal çim veya uygunluğu TFF tarafından onaylanmış suni çim zeminli, TFF tarafından ilgili kulüplere bildirilen BAL kriterlerine uygun bir sahayı temin etmeleri zorunludur.
(6) BAL’a katılan kulüpler, müsabakaların düzenli şekilde oynatılmasını sağlamak amacıyla, Kulüp Müdürü ile Tesis ve Akreditasyon Sorumlusu görevlendirmek zorundadırlar. Bu görevleri kulüp yöneticileri de yerine getirebilir.
 (7) 2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında, EK-1’de yer alan 2020-2021 Sezonu BAL
Müsabakalarında Covid-19 Salgını Nedeniyle Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Esaslar uygulanır.
Kulüpler, bu esaslarda belirtilen özel koşullar, tedbirler ve alınacak önlemlere uymak ve bunları yerine getirmekle yükümlüdür. Kulüpler ayrıca müsabakalarda yer alacak futbolcuları, teknik adamları ve diğer tüm görevlileri söz konusu esaslarda belirtilen sağlık tedbirlerine ilişkin hususlar ile TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanarak TFF internet sitesinde yayınlanan “TFF Covid-19 Sağlık Rehberi” hakkında bilgilendirmek zorundadır.
(8) Kulüpler, sezon başındaTFF tarafından ilan edilecek ve yayınlanacak olan 2020-2021 Sezonu BALMüsabakalarında Covid-19 Salgını Nedeniyle Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Esaslar’da (EK-1) yer alan hükümlere uyacaklarına ve yerine getireceklerine dair işbu Statü’nün EK-2’sinde yer alan taahhütnameyi, ligin başlamasından en az (üç) gün önce TFF’ ye vermek zorundadır.
(9) Kulüpler, test yaptırması zorunlu olan kişilerden Covid-19 PCR Testi yaptırmaya ve test sonuçlarını TFF ile paylaşılmasına, test yaptırmayanlar ile test sonuçlarına göre salgın hastalığı geçirmekte olanların stadyuma alınmayacaklarını bildiklerine ilişkin EK-3’te yer alan yazılı muvafakatnameyi almak zorundadırlar.
MADDE 4 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU VE LİSANS İŞLEMLERİ
(1) BAL takımları 2020-2021 sezonunda Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar doğrultusunda aşağıda belirtilen hükümlere uymak zorundadırlar.
BAL takımları 18 kişilik müsabaka isim listesine 1990 ve daha büyük doğumlu en fazla 5 (beş) futbolcu ve 1998 ve daha küçük doğumlu en az 5 (beş) futbolcu yazabilirler. Müsabaka isim listesinin 18 kişi olarak verilmesi halinde yaşı büyük futbolcu 5’den fazla yazılırsa ve yaşı küçük futbolcu 5’den az yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir. Bununla birlikte müsabaka isim listesine, yaşı küçük 4 futbolcu yazılması halinde listeye en fazla 17; yaşı küçük 3 futbolcu yazılması halinde listeye en fazla 16; yaşı küçük 2 futbolcu yazılması halinde listeye en fazla 15; yaşı küçük 1 futbolcu yazılması halinde listeye en fazla 14 ve yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde listeye en fazla 13 futbolcu yazılabilir; aksi halde hükmen mağlubiyet kararı verilir. 2006 ve daha küçük doğumlu futbolcular BAL’da oynayamaz.
(2) BAL’da yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.
(3) BAL’a katılacak olan takımlar, sezon başında en çok 24 futbolcu ve 1 teknik adamdan oluşan isim listesini TFF’ye bildirmek zorundadırlar. Kulüpler, futbolcularını ve teknik adamını TFF tarafından belirlenen özel bir sigorta kuruluşu nezdinde müsabakalarda, antrenmanlarda, müsabaka ile antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, ulaşım vasıtalarında meydana gelmesi muhtemel kazalar ve sakatlıklar için kısmi veya daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı ferdi kaza sigortası ettirmekle yükümlüdür. TFF’ye bildirilen bu listede yer alan futbolcuların ve teknik adamın ferdi kaza sigorta 3 giderleri 2020-2021 sezonunda TFF tarafından karşılanır. 24 kişilik isim listesinde yer almayan futbolcuların ve teknik adamın sonradan TFF’ye bildirilmesi halinde bu futbolcuların ve teknik adamınferdi kaza sigorta giderleri kulüpler tarafından karşılanır.
(4) 2020-2021 futbol sezonunda ilk kez (filiz) lisans ve vize işlemeleri 15 Şubat – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Transfer işlemleri ise 15 Şubat 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihinde mesai bitimine kadar yapılacaktır.
MADDE 5 - TEKNİK ADAMLARIN UYGUNLUĞU
(1) 2020-2021 sezonunda BAL’da yer alan takımlarda teknik sorumlu olarak görev yapacak teknik adamlar, güncel “UEFA Pro”, “UEFA A” veya “UEFA B” lisansına sahip olmak zorundadır. 2020-2021 sezonunda teknik sorumlu, yardımcı antrenör (en az TFF Grassroots C) ve kaleci antrenörü (lisanslı) bulunduran kulüplere bu kişiler için saha içi giriş izni verilir.
(2) Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 6.maddesinin 7.fıkrası uyarınca 2019-2020 Sezonunda yerel ligden BAL’a yükselen takımlarda “TFF Grassroots C” lisansına sahip teknik adamlar teknik sorumlu olarak görev alabilir.
MADDE 6 - İTİRAZLAR, TEBLİGAT ve DİSİPLİN İHLALLERİ
(1) BAL kapsamında oynanacak müsabakalar ile ilgili olarak kadrolara, oyunculara ve lisanslara yönelik itirazlar TFF Yönetim Kurulu’na yapılır. TFF Yönetim Kurulu’nun kararına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz harcının yatırıldığına dair makbuz ile birlikte TFF Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir.
(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, FMT’de profesyonel müsabakalar için öngörülen usul çerçevesinde, Merkez Hakem Kurulu’na iletilmek üzere Amatör İşler Kurulu’na yapılır.
(3) BAL’a ilişkin disiplin ihlallerinde ve şahısta hata hallerine yönelik itirazlarda Futbol Disiplin Talimatı ve 2020-2021 sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar doğrultusunda Amatör Futbol Disiplin Kurulu yetkilidir.
(4) TFF ve bu statüde belirtilen kurulların kararları ile ilgili tebligatlar, kulüplerin katılım formunda belirttikleri faks numaralarına veya elektronik posta adreslerine yapılır. Ayrıca AFDK kararları TFF internet sitesinde de yayınlanır. Bu yayın, ilgililere tebliğ hükmündedir.
(5) İdari tedbir koymaya, Disiplin Müfettişleri ile AFDK yetkilidir. AFDK; Disiplin Müfettişleri ve AFDK tarafından verilen idari tedbir kararlarına yapılan itirazları değerlendirir.
(6) Gerek TFF Yönetim Kurulu’nun verdiği ve gerekse AFDK’nın verdiği kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz, harç makbuzu ile birlikte Tahkim Kurulu’na başvurulabilir.
(7) Bölgesel Amatör Lig Müsabakalarında dört (4) sarı kart uygulaması yoktur.
(8) BAL’da mücadele eden kulüpler ve yöneticilerine, Futbol Disiplin Talimatı’nın 35. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde para cezası uygulanabilir. (HABER MERKEZİ)
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER