Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Ahilik Sempozyumu düzenlendi. Düzenlenen sempozyuma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rıfat İlhan Çelik konuşmacı olarak katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Rıfat İlhan Çelik, Sivas'ta Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Ahilik ve Çalışma Hayatı  Sempozyumuna katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr.Rıfat İlhan Çelik, Sivas'ta Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Ahilik ve Çalışma Hayatı Sempozyumu’na “XII ve XIII. Yüzyıllarda Türkiye Selçuklu Hükümdarlarının Uyguladıkları Siyasi ve Ticari Politikaların Ahiliğe Etkisi” başlıklı bildirisi ile davetli konuşmacı olarak katıldı.

KYK Burs ve kredi ödemeleri yatıyor KYK Burs ve kredi ödemeleri yatıyor

Gerçekleşen konuşmanın ardından Öğretim Üyesi Dr. Rıfat İlhan Çelik, salondaki katılımcılardan büyük alkış aldı.

(HABER: FAHRETTİN TOKER)