Memur-Sen Kırşehir İl Temsilcisi Fatih Mehmet Yavuz:

 

"SENDİKACILIKTA KOLAY OLANI DEĞİL DOĞRU OLANI YAPIYORUZ"

 

Memur-Sen Kırşehir İl Temsilcisi Fatih Mehmet Yavuz, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da kamu görevlilerinin birikmiş sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımlayan Memur-Sen Kırşehir İl Temsilcisi Fatih Mehmet Yavuz,  hem 2023 yılını değerlendirdi, hem de 2024’te yapacakları çalışmaları değerlendirdi.

Memur-Sen olarak sendikacılıkta kolay olanı değil doğru olanı yaptıklarını, 2024 yılında da bu ilkelerden asla taviz vermeden mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Fatih Mehmet Yavuz, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“2023 asrın felaketi Kahramanmaraş depremleriyle başladı, Filistin’deki soykırım felaketiyle kapanıyor. Bu iki trajedi arasında da Türkiye’miz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerini gerçekleştirirken, biz de Konfederasyon olarak 11 Hizmet Kolumuzla birlikte hem genel kurullarımızı tamamladık hem de kamu görevlilerinin birikmiş sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalıştık. Öte yandan, Genelde Hakem Heyetine giden, 11 Hizmet Kolunda ise mutabakatla sonuçlanan 7. Dönem Toplu Sözleşme ile birlikte, kamu görevlileri için daha önce elde ettiğimiz 802 kazanım sayımızı 1007’ye çıkarırken, Memur-Sen’imizin nitelikli müzakere ve mücadele kapasitesini de artırdık. 

ASRIN FELAKETİYLE SARSILDIK

“2023, özellikle “6 Şubat” acısıdır ülkemiz için. Tarihte görülmemiş bir şekilde dokuz saat arayla 7.7 ve 7.6 gibi yıkıcı şiddete sahip iki deprem on bir ilimizi vurdu. 53 bin can kaybımız oldu. Hayat devam etse de acımız ve yasımız devam ediyor. Fakat devlet ve millet işbirliğiyle bu acının üstesinden gelmek için çok çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren harekete geçen insanımızla ne kadar iftihar etsek az kalır. Devletimiz de, ortalama bir Avrupa ülkesinden daha büyük bir alanda gerçekleşen yıkıma karşı büyük bir refleks gösterirken, depremin açtığı yaraları sarmak için bütün gücünü ortaya koydu. 

MEMUR-SEN AİLESİ BÜTÜN GÜCÜYLE ORADAYDI

“Memur-Sen ailesi olarak biz de, ilk andan itibaren örgütlü gücümüzü ortaya koyduk, Genç Memur-Sen Arama Kurtarma ekibimizi bölgeye gönderirken bütün illerdeki teşkilatlarımızla birlikte acil ihtiyaçlar için 159 tırdan oluşan ayni yardımı bölgeye ulaştırdık. Yine, yaraları birlikte sarmak, depremzede kardeşlerimize destek olmak için yaklaşık 11 milyon ₺ nakdi yardımda bulunmanın yanı sıra kadın ve engelli vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını dikkate alarak yardımlar gönderdik. Rabbim bir daha böyle bir acıyı bize yaşatmasın. 

MİLLİ İRADE GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

“Böyle bir acıyla başlayan 2023 yılı, ayrıca, hem sendikalarımız ve konfederasyonlarımız hem de ülkemiz açısından seçim yılıydı. Depremin gölgesinde seçimin yapılamayacağına yönelik kimi telkinlere ve temennilere karşın Memur-Sen olarak sendikal seçimleri millet olarak da Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini sorunsuz gerçekleştirerek demokrasimizin gücünü bütün dünyaya gösterdik. 

SİYONİSTLER EMPERYALİZMİN DESTEĞİYLE FİLİSTİN’DE SOYKIRIMA DEVAM EDİYOR

Asrın felaketi ile başlayan 2023 yılı Filistin’de Siyonist terörün sebep olduğu insanlık felaketi ile sonlandı. Ekim ayında başlayan olaylarda Şimdiye kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 binden fazla Filistinliyi katleden ve emperyalist devletler tarafından sırtı sıvazlanan Siyonist İsrail, yeni bir yıla girdiğimiz şu sıralarda da katliamlarını sürdürüyor. Bizler, insanî ve İslamî görevimizi bu noktada da sürdürüyoruz. Yüzyılın soykırımına karşı bütün insanlığa çağrıda bulunuyor, ülkemizde kitlesel eylemler ve İsrail’le lojistik destek sağladığını bildiğimiz ürünlere ve firmalara karşı boykot konularında inisiyatif alıyoruz. 

SENDİKACILIKTA KOLAY OLANI DEĞİL DOĞRU OLANI YAPIYORUZ

“Milletimize ve üyelerimize karşı sorumluluklarımızı müdrik bir sendika olarak küresel ve yerel her konuda haysiyetli bir yerde durmayı ve toplumsal meselelere de hassasiyet göstermeyi şiar edindik. Dolayısıyla varoluşumuzun yani sendikal mücadelenin gereklerini yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Toplu sözleşmede aldığımız karar gereği sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, 3600 Ek Gösterge başta olmak üzere pek çok sorunun çözümünde Memur-Sen olarak imzamız var. 

“Bu çerçevede 2023 yılında da kazanımlarla sonuçlanan çalışmalar yaptık, sendikal gündemi belirledik. Ağustos ayında gerçekleşen 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde, Genelde Hakeme giden 11 Hizmet Kolunda ise mutabakatla sonuçlanan bir toplu sözleşme süreci geçirdik. Süreç boyunca tekliflerimizi gerekçeleriyle ortaya koyduk, itirazlarımızı ve çözüme ilişkin önerilerimizi uzun yıllara dayalı birikim ve tecrübelerimizle etkili ve nitelikli şekilde dile getirdik. 

“Sahadan gelen taleplerden yola çıkarak bugüne kadar yüzlerce sorunu nasıl ki birer birer çözüme kavuşturduk, “Emek Mücadelemizde 1007 Kazanım” diye kitaplaştırdık ve kayıt altına aldıysak yeni kazanımlar üretmek için de çalışmalarımızı aynı azim, inanç ve kararlılıkla devam ettiriyoruz. 

“Özellikle son iki yıl (6. Dönem Toplu Sözleşme dönemi) içinde çalışma hayatına ilişkin yaptığımız çalışmaları ve kazanımları özet niteliğinde hatırlatmak istiyoruz: Toplu Sözleşme, KPDK ve sosyal diyalog mekanizmalarında dile getirdiğimiz “Gelir Vergisi %15’e sabitlensin ve Asgari Ücret Tutarı kadar muafiyet sağlansın” teklifimiz kısmi olarak hayata geçti ve Asgari Ücret tutarı kadar Gelir ve Damga Vergisi Muafiyeti sabit ücretlilere sağlandı.

“2022 yılı Ocak Ayında kamu görevlisi ve emeklilerinin maaş/ücret artış oranı %30,5 olarak belirlendi.

“Memur-Sen olarak, Toplu Sözleşme’de hüküm altına aldığımız “ek göstergelere ilişkin çalışma” hükmü gereği yetkili Konfederasyon olarak ek gösterge çalışmasının paydaşı olduk. Ek gösterge çalışmasının kapsamını genişlettik, ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin ek gösterge hakkından faydalandırılmasını, şube müdürü, il müdürü başta olmak üzere birçok unvanda artış sağladık. 5.3 Milyon kamu görevlisi ve emeklisini kapsayan ek gösterge çalışmasının 2022 Temmuz ayında hayata geçirilmesini sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, ILC – Uluslararası Emek Konfederasyonun kuruluşunu ilan ettik.

“6. Dönem Toplu Sözleşme’de hüküm altına aldığımız sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunda kapsamı genişlettik, uygulamada birliği sağladık, belirsizliklerin önünü kapattık. Bu vesileyle, 460 Bin Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini sağladık. Kamu görevlisi ve emeklilerine uygulanacak maaş artışı, Memur-Sen’in düzenlediği Sözleşmeliye Kadro Şöleni’nde teşkilatımızın güçlü sesine ve kararlı talebine Sayın Cumhurbaşkanımız sessiz kalmadı ve artış oranını %30 olarak belirledi. %13,52 puan refah payı olarak verildi, enflasyon farkında dikkate alınmadı. Deprem Bölgesindeki Kamu Görevlilerine Tazminat ve Fazla Çalışma Ödemeleri, İdari izin, geçici görevlendirme, esnek çalışma uygulamaları ve yeni istihdam sağlanması başta olmak üzere birçok hususta taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getirdik, taleplerimizin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Toplu sözleşme masası dışında yapılan düzenlemeler, tek taraflı görüşler ve sosyal paydaşlığın ve sosyal diyaloğun işletilmediği süreçlerle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma barışının bozulduğunu Memur-Sen olarak dile getirdik. Talebimiz, ısrarlı teklifimiz sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en düşük memur maaşı 22.000 TL (eşi çalışmayan, 2 çocuklu) oldu.

“7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerini 11 Hizmet Kolumuzda mutabakat, Genel Toplu Sözleşme’de ise 50 Maddeyi kayıt altına altığımız Toplantı Tutanağı ile tamamladık. Hakem Kurulunun noter gibi davranarak kamu işvereninin yaklaşımlarını esas alması nedeniyle enflasyon beklentisi ve ekonomik koşullarla uyumlu artış teklifimiz yok sayıldı.

“2023 Kasım dönemi KPDK toplantısını 9 Kasım’da gerçekleştirdik. 4688 sayılı Kanun başta olmak üzere, kamu görevlilerinin çözüm beklediği birçok konuyu çözüme kavuşturmak için taleplerimizi ilettik. Sosyal taraflarla, çalışma heyeti kurulmasını ve 4688 sayılı Kanun başta olmak üzere toplantıda dile getirilen konuların çözümüne ilişkin çalışma yapılmasını sağladık. 

Memur-Sen olarak sendikacılıkta kolay olanı değil doğru olanı yapıyoruz. 2024 yılında da bu ilkemizden asla taviz vermeden mücadele etmeye devam edeceğiz. 

Bekdik Köyü'nden Aslan Ailesi'nin acı kaybı Bekdik Köyü'nden Aslan Ailesi'nin acı kaybı

MÜCADELEMİZİ 2024’e TAŞIYORUZ        

2024 bizim için yine mücadele yılı olacak. Hak, emek ve adalet mücadelesinde, otuz yılı bulan birikim ve tecrübemizle, müzakere kabiliyetimizle kamu görevlilerinin haklarını savunmayı ve adil bölüşüm mücadelemizi sürdüreceğiz. Ancak adil bölüşümün önündeki en büyük engellerden birinin enflasyon ve onunla mücadelede kullanılan yöntem olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Enflasyon, sadece sabit ücretlilerin maaşları artırılırken dikkate alınan bir veri, gerekçe ve çerçeve olarak görülmemeli, ücretlilerin alım gücünü düşüren, sosyal çalkantıları tetikleyen, toplumsal barışı zedeleyen çok önemli bir problem olarak görülmelidir. Bununla birlikte enflasyonla, alım gücünü dolayısıyla talebi düşürerek mücadele edilemeyeceği, daha yapısal yöntemlerin devreye sokulması gerektiği de izahtan varestedir. Umudun ve bereketin çoğalması için dua ettiğimiz 2024 yılında da yoğun bir sendikal mücadele gündemi bizleri beklemektedir.

“7. Dönem Toplu Sözleşme’de kayıt altına aldığımız “1. Dereceye 3600 Ek Göstergenin” hayata geçmesi,

“4688 sayılı Kanunun ILO normlarına uyumlu hale getirilmesi,

“Kira yardımının kamu görevlilerine verilmesi,

“Üniversite İdari Personelinin yer değişikliği hakkının sağlanması,

“Akademik personelin ve şube müdürlerinin maaş/ücretlerinin iyileştirilmesi,

“Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılması ve maaş/ücretlerinin iyileştirilmesi

“Gelir Vergisi Oranlarının %15’e sabitlenmesi,

“8077 ₺ ilave ödemenin kamu görevlisi emeklilerine yansıtılması,

“Enflasyon kaynaklı kayıpların telafi edilmesi, enflasyon rakamlarının tek haneye indirilmesi,

“Enflasyonu ezen maaş artışlarının hayata geçmesi,

“Görevde yükselme ve unvan değişikliğinin periyodik olarak yapılması,

“Deprem bölgesindeki kamu görevlilerimize ilave teşvik, istihdam ve desteklerin verilmesi,

“Kadın kamu görevlilerinin izinlerinin iyileştirilmesi, yarım zamanlı çalışma hakkının hayata geçirilmesi,

“Engelli kamu görevlileri başta olmak üzere engellilerin beklediği SUT’da yapılması gereken iyileştirmelerin yapılması,

“Sözleşmeli personelin eş tayin hakkının sağlanması,

“Sözleşmeli istihdamın yasada düzenlendiği şekliyle istisnai istihdam modeli olarak kalması, kamuda istihdamın 4/A kadrolu olarak gerçekleştirilmesi,

“Kamu Personel Sisteminin eksik ve sorunlu taraflarının düzenlenmesi ve çalışma barışının sağlanması,

“Gelir dağılımında hakkaniyetin, paylaşımda adaletin sağlanması,

“YHS’nin kaldırılması, GİH sınıfına geçirilmesi,

“Adil bir vergi düzeninin kurulması ve ücretliler üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergi yükünün azalması gibi konu başlıkların 2024 yılında çözüleceğine inanıyor, 2024 yılının kamu görevlilerine, milletimize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Küresel emperyalizmin yıkıcı nüfuzunun dünyamızın üzerinden çekildiği, savaşların sona erdiği, Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere mazlumların ve mağdurların özgürlüğe ve barış ortamına kavuştuğu, adil bir dünyaya doğru yol alındığı bir yıl olmasını diliyoruz.” (HABER: İLKNUR ÖNCÜ)