Kırşehir’de Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Kırşehir’de Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs tedbirlerini gözden geçirdi genelgesi

Kırşehir’de Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan yeni tedbir kararları ile ilgili, 81 il valiliğine 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderdi. Daha önce orta riskli (sarı), iller arasında yer alan Kırşehir yüksek riskli (turuncu) iller arasına yükseldi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak iller arasında yer aldı. 
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardından Kırşehir İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre, Vali İbrahim Akın başkanlığında 30.03.2021 tarihinde Saat: 08.30’da toplanarak bir dizi kararlar aldı.
Kırşehir Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme dönemine girilmiş ve  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.03.2021 tarih ve 06 sayılı kararı ile ilimizde uygulanacak tedbir ve kurallar  belirlenmiştir.
“29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.
“Bu değerlendirme neticesinde Kırşehir ilimiz Yüksek Riskli iller arasında yer almıştır.
“Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığının 29.03.2021 tarih ve 5673 sayılı Genelgesi doğrultusunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ilimiz genelinde 30.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;
“1. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında: ¬ Hafta içi günlerde 21.00¬-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecektir.
“Hafta sonlarında; Yüksek risk grubunda yer alan ilimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 ¬Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacaktır.
“Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 01.12.2020 tarih ve 106 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Kararlarla yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.
“2. Yeme-¬içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid¬19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekânda bulunabilecek masa¬ koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00¬19.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceklerdir. Ancak bu işyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecektir.
“Yeme-¬içme yerleri 19:00-¬21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel¬al şeklinde, 21.00¬24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günleri ise 10.00-¬20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.
“3. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.03.2021 tarih ve 06 sayılı kararı ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilecektir.
“4. Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir. Ancak bu hafta sonu (4 Nisan 2021 Pazar günü ) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Pazar günü için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacaktır.
“5. Halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.03.2021 tarih ve 06 sayılı kararı ile  belirlenen usul ve esaslarına göre  süregelen uygulanmasına aynen devam edilecektir.
“6.İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde  % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-¬19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabileceklerdir.
“7. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.
“8. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir. Bu çerçevede temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin”  kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilecektir.
“Salgının seyrini etkileyen (olumlu-¬olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesi sağlanacaktır.
“Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
“Oybirliği ile karar verildi.” (HABER: BEYHAN BALLI)
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER