Kamuda dairelerinde ikramlar kaldırıldı…

Kamuda dairelerinde ikramlar kaldırıldı…


Kırşehir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı ve bir dizi kararlar aldı…

Kamuda dairelerinde ikramlar kaldırıldı…

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri konulu yeni bir genelge göndermesinin ardından Kırşehir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı ve bir dizi kararlar aldı.
İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre Vali İbrahim Akın başkanlığında 26.08.2020 tarihinde Saat: 10.00’da toplandı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında paketli su servisi dışında ikramların kaldırılırken, toplantının ardından çalınan kararlarla ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya konulmuştur.
“Gelinen aşamada 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca; ilimiz genelinde Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına,
“Bu karara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oybirliği ile karar verildi.”
Bilindiği üzere Kırşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu 17 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı toplantılarda; mahallelerde denetim ekibi oluşturulması, 65 yaş üstüne düğün ve toplantılar ile pazaryerlerine girişlerine kısıtlamalar getirilmesi, köy ve sokak düğünlerine 3 saat zorunluluğunun yanı sıra yemek ve ikram verilmemesi kuralı ile il genelinde sokaklarda maske takma zorunluluğu kararları almıştı.
65 YAŞ ÜSTÜNE YENİ DÜZENLEME
“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu kapsamda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca:
1- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine,
2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 16.00’dan sonra pazaryerlerine girişlerinin kısıtlanmasına,
Bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.”
DÜĞÜNLERE 3 SAAT KISITLAMASI
“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07.07.2020 tarih 2020/71 nolu kararı ile salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurularak köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin aynı gün (tek gün) içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında düğün sahibince belirlenecek bir zaman diliminde ve en fazla 3 saat süreyle sınırlı olacak şekilde yapılmasına karar verilmişti.
Gelinen aşamada bazı sokak veya köy düğünlerinde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı gözlemlendiğinden yeniden yapılan değerlendirme neticesinde,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca;
1- Köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin aynı gün (tek gün) içerisinde 11.00-23:00 saatleri arasında düğün sahibince belirlenecek bir zaman diliminde ve en fazla 3 saat süreyle sınırlı olacak şekilde yapılmasına,
2- Söz konusu düğünlerde toplu yemek verilmemesi, çay, kahve vb. ikramların yapılmamasına,
3- Mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine, bu yöndeki taleplerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılmasına,
Bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.”
MASKE ZORUNLULUĞU
“Gelinen aşamada, hastalığın yayılma hızının kontrol altında tutulması amacıyla ve İl Pandemi Koordinasyon Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda yeniden yapılan değerlendirme neticesinde,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca;
İl merkezimizde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu bazı cadde ve sokaklar için getirilen maske kullanma zorunluluğunun genişletilerek, 18.08.2020 günü saat 00.01’den itibaren tüm il sınırlarımız içerisinde vatandaşların, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmasının zorunlu hale getirilmesine,
Bu karara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.
MAHALLE DENETİM EKİPLERİ OLUŞTURULACAK
Kırşehir Valiliğinden yapılan 4 ayrı yazılı açıklamalarda özetle; “Evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edilmiştir.
Bu gibi risklerin önüne geçilmesi amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca,
1- İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına,
2- Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına,
3- Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) ve kolluk personelinin görevlendirilmelerine,
Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.” (HABER: BEYHAN BALLI)
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020, 15:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER