T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/38 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/38 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Merkez İlçe, 5439 Ada, 27 Parsel, YENİCE Mahalle, 5 Nolu Bağımsız Bölüm, dükkan vasfında olup, dükkanın giriş bölümü 105,00 m2, asma katı 95,00 m2. tapu kaydında eklenti depo-î olarak görülen alan 104,00 m2 ve en altta bodrum katta depo-2 olarak görülen alan 223,00 m2 olmak üzere toplam alanı 527,00 m2 civarındadır. Doğalgaz ile ısınmaktadır, ön cephede alüminyum doğramadan mamul camekan bulunmamakta olup, bina dış cephesinde ısı yalıtımı mevcuttur, dükkan genel olarak bakımlıdır. Atatürk Caddesine 130 metre mesafede, Cacabey Meydanına 400 metre, Kırşehir Valiliğine 1 km güneydoğusunda olup yoğun yerleşim alanı içerisindedir.
Yüzölçümü : 413 m2
Arsa Payı : 57/129
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.700.000,00 TL
KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 24/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 30/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu ya da Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Odası
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan haklan vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerini*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel İle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/38 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/12/2019 (BASIN NO. 4)
Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2020, 16:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER