Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulunun 5 yıllık tam akreditasyon ve EFQM Modeli Üstün Performans Aşamalarında 5 Yıldız başarılarının ardından yapmış olduğu Yön Çalıştayı ile kalite yönetim sistemlerine yaklaşımını farklılaştırıyor. Bu çerçevede kalite planlama standartlarını yükseltmek, stratejik hedeflere odaklanmak, YÖK ile YÖKAK İzleme ve Değerlendirme Göstergelerinin 2024 yılına yönelik Yıllık Planlamalarına daha etkin yansıması için planlama çalışmaları başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve üst yönetimin katılımıyla enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ve idari birimleri kapsayan planlama çalışmaları her birimde ayrı ayrı yapılıyor.

Nestle'nin satışları 2023'te geriledi Nestle'nin satışları 2023'te geriledi

2024 yılı Planlama çalışmaları ile ilgili konuşan Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, “Ahiliğin izinde Mükemmelliğe Yolculuk sloganımız doğrultusunda ve Ahilik anlayışı ile yönettiğimiz Kalite Yönetim Sistemimiz ekosisteminde rol model olmaya devam ediyor. 5 yıllık tam akreditasyon ve EFQM Modeli Üstün Performans Aşamalarında 5 Yıldız başarılarımızı daha ileri hedeflere götürecek ve yönetişim anlayışımızı faaliyetlerimize yansıtacak bir anlayışı benimsiyoruz. Tüm birimlerimizde ayrı ayrı yapılacak KYS planlamalarımız ile kalite yönetim sistemlerimizi daha etkin yöneteceğiz. Bizimle birlikte beş farklı üniversitenin kullandığı Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemimiz ile Stratejik Planımızın göstergelerini anlık takip ediyoruz. Kalite standartlarının yanı sıra YÖK ile YÖKAK’ın ölçütlerini planlama çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Özellikle Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkıya yönelik hedeflerimizin süreç performans göstergelerine ve faaliyetlerimize yansımasına önem veriyoruz. Bununla beraber Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik enerji ve çevrenin korunmasına yönelik hedeflerimizi tüm birim ve bölüm hedeflerimiz içinde yer almasını önemsiyoruz. Yerel kültür içerikli kültürel ve sanatsal faaliyetlerin planlanmasını çok önemli görüyoruz. Bu doğrultuda birimlerimizin yapmış olduğu planlama çalışmalarını yerinde görmek ve değerlendirmek amacıyla bu farklı bir planlama yaklaşımını belirledik. Üniversitemizin yönünü belirlemeye yönelik olarak planlama çalışmalarının başarılı olmasını diliyorum” dedi.

Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün belirlediği KYS Yıllık Planlama Çalışma Esasları, KYS Planlama Kılavuzu ve KYS Çalışma Planı (Birimlerin Ön Hazırlık Çalışması ve Program Akışı) doğrultusunda yapılan birim planlama çalışmaları devam ediyor. 10-31 Ocak 2024 tarihleri arasında tüm birimlerimizde yapılacak saha çalışmalarının ardından birimlerimiz faaliyet planlarını, süreç performans hedeflerini ve risk planlarını Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemine (BKYS) girecekler.(HABER MERKEZİ)