'KIRŞEHİR'DE HAYVANCILIK ÇÖKME NOKTASINA GELDİ'

'KIRŞEHİR'DE HAYVANCILIK ÇÖKME NOKTASINA GELDİ'


Milletvekili Metin İlhan, destek istedi

“KIRŞEHİR’DE HAYVANCILIK
ÇÖKME NOKTASINA GELDİ”

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir il genelinde vatandaşların geçim kaynağının büyük oranda tarım ve hayvancılıktan oluştuğunu, hayvancılık konusunda özellikle son 15 yılda önemli mesafe kat eden Kırşehir’in ülke çapındaki ekonomik krizin etkisiyle kazanç sağlamak yerine çökme noktasına geldiğini öne sürdü.
Milletvekili İlhan, TBMM’ye bir araştırma önergesi vererek, hayvancılığa gereken desteğin verilmesi gerektiğini, aksi halde Kırşehir ve yöresinde hayvancılığın çekeceğine dikkat çekti.
Milletvekili İlhan, TBMM’ye verdiği soru önergesinde şunları ifade etti:
“Ülkemiz maalesef birçok alanda olduğu gibi gıda tedariğinde de dışa bağımlılıktan kurtulamamaktadır. Et üreticileri gereken desteği alamamakta ve gün geçtikçe de sektörde daralma ve iflaslarda artış gözlenmektedir. İthal et ile bu duruma geçici çözüm bulmaya çalışan hükümet, bu sektör ile ilgili tüm bileşenleri planlama aşamasında saf dışı bırakmış; böylece başta et üreticileri olmak üzere besiciliğe bağlı diğer tüm sektörlere de ciddi bir darbe vurulmasına neden olmuştur. Et ve süt kurumunun kesim fiyatının altında birkaç firmaya piyasa koşullarının altında et vermesi, et piyasasındaki tüccarların ve komisyoncuların kısa ve orta vadeli manipülatif hareketleri, üreticiyi oldukça güç durumda bıraktı ve dolayısıyla tüketiciyi de olumsuz etkiledi. Et besiciliği sektörü bu sebeple günden güne daralmakta ve büyük yatırımların yapıldığı besi çiftliklerinin durumu oldukça kötü hale gelmektedir.
“Temel ekonomik potansiyeli tarım ve hayvancılık olan Kırşehir'in en önemli katma değer ekonomik getirisi de son 10 yılda büyükbaş besi hayvancılığı olmuştur. Besi çiftlikleri modern ve daha kullanılışlı hale getirilmiş ve böylece özellikle büyükşehirlerde marka değeri olan "Kırşehir eti" gün geçtikçe sektörde daha fazla talep almış ve yer bulmuştur. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz ve kötü ekonomi yönetimi şehrimizde en çok besicilik sektörü üzerinde etkisini göstermiştir. Kırşehir diğer alanlarda olduğu gibi bu durumdan da oldukça kötü etkilenmiştir. Çok büyük emek ve paralar harcanan milyonluk besi çiftlikleri iflasla yüzü yüze kalmış hatta bazı trajik intihar vakaları bile yaşanmıştır.
“Kırşehir'in temel ekonomik kaynaklarından olan besicilik sektörünün gelişmesi ve mevcut yatırımların heba olmaması, sektörel bazda ekonomik çöküşe yol açan nedenlerin belirlenmesi, bu alanda gelişme sağlanması ve gerekli çalışmaların yapılması için Anayasanın 98'inci ve İçtüzüğün 104 ve 105'inci Maddeleri gereği ekte sunulan gerekçe çerçevesinde Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”
Milletvekili İlhan soru önergesinin gerekçesinde ise şunları söyledi:
“Kırşehir ülkemizin ortasında yer alan ve Ankara - Kayseri arasındaki konumu itibariyle de gerek sosyal gerek siyasal ve gerekse de ekonomik anlamda sıkışıklık yaşayan bir Orta Anadolu şehridir. Bu yüzden ekonomik kaynaklar kısıtlıdır. Vatandaşların geçim kaynağı, büyük oranda tarım ve hayvancılıktan oluşmaktadır. Hayvancılık konusunda özellikle son 15 yılda önemli mesafe kat eden Kırşehir, maalesef ülke çapındaki ekonomik krizin etkisiyle kazanç sağlamak bir yana çökme noktasına gelmiştir.
“Kırşehir et besiciliği sektöründe genel durum şu şekildedir: TR71 (Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale) besi hayvancılığının yaygın olduğu Kırşehir en fazla canlı hayvan ithalatı gerçekleştiren ildir. 2018 yılında ülkemizde toplam canlı hayvan ithalatı 1.2 milyar dolardır. Kırşehir bu ithalatın 2018 yılı itibariyle 67.436.236 dolarını, TR71 bölgesi ise; 107.293.741 dolarını gerçekleştirmiştir. Kırşehir bölgesinde son yıllarda artan girişimciler ile çok sayıda besi amaçlı işletmeler kurulmuş olup bu firmaların çoğunluğu 100 - 200 kadar büyükbaş hayvan beslemektedir ancak sayısı 5.000'e yaklaşan büyükbaş hayvan besleyen çiftlikler de vardır. Kırşehir besi hayvancılığı konusunda hem üretim hem de kalite bakımından ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Şehrimizde özellikle son on yılda bu konuda ciddi yatırımlar yapılmıştır. Ancak gerek markalaşma gerekse de besicilerin yeterince desteklenmemeleri sonucu şehrimize önemli bir ekonomik girdi sağlayan hayvancılığın hükümetin yanlış politikaları sonucu zayıflamaya başladığı görülmektedir.
“Bu konuda besicilerin büyük şikayetleri vardır zira besi çiftliklerinin kurulumu oldukça maliyetlidir. Büyük emek ve para gerektiren yatırımlarla oluşturulmuş bir sektörün son durumu çok kötüdür. Dövizdeki artış, yem tedariğindeki ham madde sıkıntısı, devlet tarafından ithal edilen canlı hayvanlardaki telef oranının artması ve kredilerdeki yükselme, çiftçi borçlarının ertelenmemesi şehre can suyu veren ve önemli bir katma değer oluşturan bu işletmelerin maalesef iflas noktasına gelmesine yol açmaktadır.
“Kırşehir ekonomisine, katma değer alanları da düşünüldüğünde çok önemli bir destek sunan bu sektörün sorunlarının tespiti, yaklaşık 1 milyar liraya varan yatırımın çöküşünün önlenmesi, yerli ırkların ıslahı, damızlık üretimi ve bu alanda üretici kooperatiflerinin desteklenmesi vb çözüm önerilerinin sektör bileşenlerini de sürece katarak belirlenmesi amacıyla konuya ilişkin araştırmanın açılması büyük önem arz etmektedir.” (HABER MERKEZİ)
Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020, 15:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER