DEVA PARTİSİ 1 YAŞINDA…

Kırşehir İl Başkanı Metin Atabey, “Partimiz bir yıl gibi kısa bir sürede  Türkiye siyasetine yön veren, önemli bir siyasi kuruluş haline geldi” 

DEVA PARTİSİ 1 YAŞINDA…

13 yıl boyunca Türkiye Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı yapan Ali Babacan liderliğinde 9 Mart 2020 tarihinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi 1’inci yılını geride bıraktı.
DEVA Partisi Kırşehir İl Başkanı Metin Atabey, partilerinin birinci yılını geride bırakıp ikinci yılına adım atması dolayısıyla bir açıklama yaptı. 
           Partilerinin bir yıl gibi kısa bir sürede Türkiye siyasetine yön veren, önemli bir siyasi kuruluş haline geldiğine dikkat çeken Başkan Metin Atabey, yaptığı birinci yıl mesajında şunları ifade etti:
“Demokrasi ve Atılım Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan önderliğinde ve 90 kişilik kurucu üyelerimizin desteğiyle 9 Mart 2020 tarihinde partimiz kurulmuştur.
“Partimiz; kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan; yargının tarafsız ve bağımsızlığı ile hukuk güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığı; katılımcı ve çoğulcu demokrasinin hakim olduğu; uluslararası sözleşmeler ve evrensel değerler çerçevesinde temel insan haklarının ve başta ifade ile basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı; şiddet, korku, baskı, ötekileştirme, ayrıştırma ve ayrımcılığın yaşanmadığı; hukuka bağlı, vatandaş odaklı, katılımcı, tarafsız, saydam, hesap verebilir, denetlenebilir, etkili ve verimli bir kamu yönetiminin hayata geçirildiği; herkesin insan onuruna yaraşır yaşam ve refah standartlarına ulaştığı; çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, milletimizin barış ve huzur içinde yaşayacağı, saygın ve güçlü bir Türkiye idealini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.
“DEVA Partisi karar alma ve uygulamalarında; şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük, çoğulculuk, katılımcılık, kurumsallaşma, her alanda liyakatı esas alma, işi ehline verme, istişareye ve ortak akla dayalı yönetim, vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmama, her koşulda gelişmiş bir demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü savunma,  toplumun değerlerine, ihtiyaç ve taleplerine duyarlı olma, kendini değerlendirmede tevazu ve ahlakı temel alma, politika uygulamalarında tutarlılık, öngörülebilirlik ve bütüncül yaklaşımı esas alma ilkelerine bağlıdır.
“Partimiz bir yıl gibi kısa bir sürede Türkiye siyasetine yön veren önemli bir siyasi kuruluş haline gelmiştir. Bizleri diğer partilerden ayıran en önemli özellik ülkemizin ve şehrimizin sorunlarına hakim olmamız ve bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşmamızdır. Bundan dolayı diyoruz ki Türkiye’mizin ve Kırşehir’imizin DEVA’sı hazır.” (HABER: BEYHAN BALLI)


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER