PETROL-İŞ Kırıkkale Şubesi şehrimizde üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Örgütlenme Bürosu açtı.

Açılışa Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Petrol-İş Kırıkkale Şube Başkanı Mehmet Doğan, Petlas İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Emrah Cihan,Petrol İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz,Merkez Yönetim Kurulu ve Şubeye bağlı tüm iş yerlerin temsilcileri katıldı.

Açılışın ardından Temsilciler Kurulu yapıldı. Petrol-İş Kırıkkale Şube Başkanı Mehmet Doğan, Temsilciler Kurulu’nun aldığı sonuç bildirgesinde ifadelere yer verildi:

“Şubemizin Genişletilmiş Temsilciler Kurulu Ülkemizin içinde olduğu Ekonomik kriz,vergi adaletsizliği, hak ihlalleri, işsizlik bizim coğrafyayı ve ülkemizde ilgilendiren savaşların olduğu yoğun bir dönemde toplanmıştır.Belirttiğimiz gündemler biz işçi sınıfını direk ve doğrudan ilgilendirmektedir. Çünkü içinde bulunduğumuz ekonomik kriz biz çalışanların yaşamlarını direkt olarak olumsuz etkilemektedir.

“Ülke ekonomisinin yaşamış olduğu bu belirsiz durumdan ve yüksek enflasyon karşısında alınan ücretler ve gerçek enflasyon rakamlarının verilere yansımaması biz çalışan emekçilerin aldığı ücretleri eritmekte,her geçende gün alım gücümüz düşmektedir.

Ekonomik koşullar,biz emekçilerin yaşamsal alanlarını kısıtlamaktadır. Ülkemizdeki gerçek enflasyonun çarşıda, pazarda, mutfakta ne olduğunu en iyi bilenleriz ve sanki ülkeyi bu duruma sürükleyen ve yöneten bizlermişiz gibi biz emekçilerin üzerine dolaylı olarak ek vergilerle yüklenilmektedir.Bu yaşananların sorumlusu kesinlikle bizler değiliz.Çalışan ve emekçilerin sırtındaki bu ağır vergi yükünden kurtulmayı düşünürken yeni vergilerle tamamen açlığa mahkûm hale gelir olduk.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

“Ülke gündemindeki diğer bir konu ve bizleri de yakından ilgilendiren asgari ücret zamları açlık sınırının 14 bin lira olduğu yoksulluk sınırının 47 bin liraya çıktığı ülkemizin neyin pazarlığı yapılıyor anlamış değiliz.

“Maalesef dünya ülkelerinde nüfusun %3,%5 gibi karşılığı olan asgari ücret bizim ülkemizde % 65 oranındadır. Yani ülke geneli neredeyse asgari ücretle çalışıp,bu maaşın sanki geçim maaşı gibi biz emekçilere inandırılmaya çalıştırılıyor. Asgari ücret kesinlikle geçim ücreti değildir.

“Ülkemizin tüm çalışan bordrolular arasında da maalesef eşitsizlik ve adaletsizlik baş göstermektedir. Kalifiye çalışan ile kalifiye olmayan çalışanlar aynı kefeye konulmaktadır. Kıdemli işçi ile kıdemli olmayan işçi arasındaki fark artık bitmiştir.

“Özellikle kamuda petrol iş sendikamıza bağlı iş yerlerimizdeki uygulamalarda genel çerçeve protokolünün çizdiği konular dışına çıkamama adı altında bu eşitsizlik ve farklı uygulamalar sendikamızı ve çalışanlarımızı rahatsız etmektedir. Bir an önce kurumlara bununla ilgili yetki verilip emeğin değersizleştirme adımlarını bitirilmesini talep ediyoruz. Bu konularla ilgili adımları petrol iş sendikası olarak atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz.

“15 Milyon emeklinin olduğu bir ülkede 9,5 milyon emekli 7500 TL maaşa geçim yapmak durumunda kalıyor. Buadaletsizliğin ve eşitsizliğin bir an önce düzeltilmesi tarafındayız.TÜRK işin verilerine göre açlık sınırı 14 bin liraya yoksulluk sınırı 45,600 liraya yükselmiştir. Bu durumu dikkate aldığımızda günümüzde bırakın yatırım yapmayı karnımızı biledoyuramaz hale geldik. Yani ülkemizin %80 nüfusu açlık ve yoksullukla mücadele eder halde2024 yılı içerisinde ülkemizde ciddi bir işsizlik olacağı öngörülmektedir. her 3 gençten biri işsizdir. Ülkemizden ve geleceğinden hiçbir umudu olmayan gençlerimiz diğer Avrupa ülkelerinde yaşamayı düşünüp hayatını oralarda devam etmeyi düşünüp ülkemizden göç ediyorlar.

“Ülkemiz yeni seçimden çıkmış yeni dönemde de bir umut beklerken emek dünyasına ciddi bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Geleceğini bu güzelim ülkemizde göremeyen gençlerimiz ülkemizi terk etmek zorunda kalıyor. Eğitim eşitsizliği,açlık,yoksulluk,özgürlüklerin kısıtlanması örgütlü toplum olmadaki sıkıntılar hepsi bir etkendir.

“Bu kadar olumsuz tablodan biz sendikal anlayışla işçilerimize sınıf anlayışını ve bilincini yerleştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

“Evet ülkemizde bunlar yaşanırken,dünyadaki savaşlarda binlerce masum insanın ölümüne neden oldular ve olmaya devam ediyor.Rusya,Ukrayna ile başlayan savaş ve devam eden bununla birlikte İsrail’in Filistin’e karşı zulmü ülkemizi direk olarak ilgilendirmektedir. Komşularımızda yaşanan savaş ve zulümlerin Petrol İş Sendikası Kırıkkale Şubesi temsilciler kurulu olarak biran önce son bulmasını ve durdurulması tarafında olduğumuzu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ sözünü tüm dünyaya haykırmalıyız.

“2024 yılında şubemizin en büyük iş yeri olan Petlas’ta sözleşme süreci başlayacaktır. Tüm bu olumsuzluklar karşısında,işçilerimizle beraber,genel merkezimiz,şube yönetimi ve iş yeri temsilcilerimizle bir bütün olup, işçilerimizin emeğini en iyi şekilde temsil edeceğiz.

“Çalışanlarımızın haklarını genişletmek ve ailesiyle beraber iyi bir yaşam sağlayacak bir ücret için tüm bilgimizi ve mücadelemizi vereceğiz.Petrol iş Kırıkkale şubesi genişletilmiş temsilciler kurulumuzun kararları üyelerimize,sendikamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” (HABER: İLKNUR ÖNCÜ)

 

Editör: Ayhan Ceylan