Tugay Adamcıl da Muğla’nın yolunu tuttu Tugay Adamcıl da Muğla’nın yolunu tuttu

SAHA: 2 No’lu Sen­te­tik (Kır­şe­hir)
HAKEM: Murat Yağlı**
ATAKS­POR (U11): Kerem Çift­çi**, Ahmet Efe Yıl­dız**, Meh­met Al­pe­ren Yıl­maz**, Eymen Durdu**, Ali Efe, Kemal Top­rak**, Ahmet Ya­ba­ne­ri**, Faruk Emir Ars­lan**
ANT­RE­NÖR: Hik­met Demir
YÖNETİCİ: Ömer Durdu
ÖZ­40S­POR KU­LÜ­BÜ (U11): Kerem Demir**, Emir­han Güzel**, Erdem Al­tun­top**, İlke Ek­ti­ner**, Emir Aras Akbaş**, Kayra Ata­man**, Hük­met Efe Köy­sü­ren**, Him­met Efe Çavuş**, Güney Fırat Şahin**, Ömer Koçak**, Mesut Şim­şek**, Gök­türk Adalı**, Sami Fur­kan Ak­bu­lut**, Erdem Al­tun­top**, Samet Arkan**, Salih Budak**
ANT­RE­NÖR: Yakup Öz­kö­roğ­lu, Gür­kan Alkan
GOL­LER: Dk.6,9 Salih Budak, Dk.27,41 Osman Er­de­mir, Dk.33,44 Samet Arkan, Dk.36 Aras Akbaş (Öz­40S­por)

U11 GENÇ­LER Ligi’nin 11.​haftası­nın ka­pa­nış ma­çın­da zirve ya­rı­şı­nın uza­ğın­da kalan Öz­40S­por Ku­lü­bü ile ligin son sı­ra­da bu­lu­nan Ataks­por karşı kar­şı­ya geldi. Maçın ba­şın­dan so­nu­na kadar üstün bir oyun ser­gi­le­yen Öz­40S­por kar­şı­laş­ma­yı 7-0 ka­zan­dı.
Salı günü 2 No’lu Sen­te­tik sa­ha­sın­da oy­na­nan ve Murat Yağlı’nın yö­net­ti­ği maçın ilk ya­rı­sı­nı Öz­40s­por 6 ve 9.​dakika­lar­da Salih Budak’ın gol­le­riy­le 2-0 önde ta­mam­la­dı.
Mü­ca­de­le­nin 2.​yarısın­da da et­ki­li fut­bo­lu­nu devam et­ti­ren Öz­40S­por, Osman Er­de­mir (2), Samet Arkan (2) ve Aras Akbaş’ın gol­le­riy­le maç­tan 7-0 galip ay­rı­la­rak, lig­de­ki 4.​galibi­ye­ti­ni elde etti.

Muhabir: Fahrettin Toker