Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ölüm rakamlarını açıkladı. Buna göre ölüm sayısı 2019'da 435 bin 941 iken 2020'de yüzde 16,5 artarak 507 bin 938'e çıktı. Bu sayı 2021'de ise yüzde 11,4 artarak 565 bin 594'e yükseldi.

TÜİK, ölüm nedenlerinin yanı sıra bebek ölüm sayısı ve Koronavirüs kaynaklı ölümlerin rakamlarını da paylaştı.  Ülkemizde 2020 yılında 507 bin 938 oldu. Aynı yıl Kırşehir'de ölümlerin 797'si dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

Türkiye genelinde 2019 yılında 197.897si kadın, 238.044 erkek olmak üzere 435.941 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılında ise 253.409’u kadın 284.529’u erkek olmak üzere 507.938 kişi vefat etti. 2021 yılında ise 256.772’si kadın 308.822si erkek 565.594 kişi hayata gözlerini yumdu.

Bu yıllara ait Kırşehir'deki rakamlar ise şöyle oluştu:

2019: 769 kadın, 864 erkek toplam 1.633, 2020 yılı: 851 kadın, 1.040 erkek toplam 1.891, 2021 yılı: 931 kadın, 1.114 erkek toplam 2.045.

ÖLÜM SAYISI 2021 YILINDA 565 BİN 594 OLDU

Ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 iken 2021 yılında %11,4 artarak 565 bin 594 oldu. Ölen kişilerin 2020 yılında %56,0'sını erkekler, %44,0'ünü kadınlar oluştururken 2021 yılında ölen kişilerin %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 6,7 OLDU

          Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü.

KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER, BİNDE 12,7 İLE SİNOP VE KASTAMONU OLDU

          Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, 2021 yılında binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu. Bu illeri binde 11,2 ile Giresun ve Edirne, binde 11,1 ile Balıkesir ve Çankırı, binde 10,8 ile Çanakkale izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,0 ile Hakkari, binde 3,7 ile Van ve binde 3,8 ile Şanlıurfa izledi.

ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA DOLAŞIM SİSTEMİ KAYNAKLI HASTALIKLAR İLK SIRADA YER ALDI

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında %33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %14,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %13,4 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN %41,8'İNİ İSKEMİK KALP HASTALIĞI OLUŞTURDU

          Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %41,8'inin iskemik kalp hastalıklarından, %23,3'ünün diğer kalp hastalıklarından, %18,9'unun serebro-vasküler hastalıklardan öldüğü görüldü.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL, AFYONKARAHİSAR OLDU

          Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %43,4 ile Afyonkarahisar oldu. Bu ili %43,1 ile Aydın, %42,0 ile Çanakkale, %40,2 ile Balıkesir izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %26,1 ile Kayseri oldu. Bu ili %27,4 ile İstanbul, %27,6 ile Kocaeli, %28,3 ile Muş ve Eskişehir izledi.

TÜMÖRDEN KAYNAKLI ÖLÜMLERE EN ÇOK GIRTLAK VE SOLUK BORUSU/BRONŞ/AKCİĞER TÜMÖRÜ NEDEN OLDU

Kırşehir'de buzağılara küpe takılmasına devam ediliyor Kırşehir'de buzağılara küpe takılmasına devam ediliyor

          İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %29,7'sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, %7,7'sinin lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümöründen, %7,6'sının midenin ve kolonun kötü huylu tümörlerinden öldüğü görüldü.

İYİ VE KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLERDEN KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL, %17,8 İLE ANKARA OLDU

          İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il %17,8 ile Ankara oldu. Bu ili %17,2 ile Kars, %17,1 ile Tekirdağ, 17,0 ile Iğdır izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %7,9 ile Kilis oldu. Bu ili %8,7 ile Şanlıurfa, %8,9 ile Siirt, %9,0 ile Gaziantep izledi.

COVID-19 KAYNAKLI ÖLÜM SAYISI 65 BİN 198 OLDU

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 iken 2021 yılında 65 bin 198 oldu. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında ölenlerin 35 bin 693'ünü erkekler, 29 bin 505'ini kadınlar oluşturdu.

COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin 2020 yılında en fazla olduğu yaş grubunun 65-74, 2021 yılında ise 75-84 olduğu görüldü. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında 75-84 yaş grubunda ölenlerin 9 bin 493'ünü erkekler, 8 bin 566'sını kadınlar oluşturdu.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 9,2 OLDU

 Bebek ölüm sayısı, 2020 yılında 9 bin 657 iken 2021 yılında 9 bin 938 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2020 yılında binde 8,7 iken 2021 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2021 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti.

Kırşehir'de ise 2019 yılında 14.2 olan bebek ölüm hızı oranı 2020'de 10.4'e 2021 9.1'e geriledi.

BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM HIZI BİNDE 11,2 OLDU

          Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2020 yılında 10,6 iken 2021 yılında binde 11,2 oldu. (HABER MERKEZİ)