MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

             56 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

 

1-                        Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye, Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 56 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 24.11.2023 tarih ve 66 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.

2-                        Arsaların İhalesi 13.12.2023 Çarşamba Günü saat 13.30’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır.

3-                         İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların  ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

4-   İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

a)        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

b)       Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

c)   İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri

d)      Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.

e)      Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği

f)         İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi

g)      Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi

5-   Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.

6-     İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-   İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.

8-   İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

                                                                                                                                                                 İLAN OLUNUR.

                                                                                                                                                                

 

S. No

 

Taşınmazın Mahallesi

 

Ada

 

Parsel

 

Yüz Ölçümü (m2)

Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2

Taşınmazın Cinsi/ Niteliği

 

Taşınmazın İmar Plan Durumu

 

Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı

 

Muhammen Bedeli (TL)

 

Geçici Teminat

 

İhale Tarihi

1

Hamdiye Mahallesi

570

1

508,00

508,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

294.640,00 TL

8.839.20 TL

13.12.2023

2

Hamdiye Mahallesi

570

2

409,00

409,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

237.220,00 TL

7.116,60 TL

13.12.2023

3

Hamdiye Mahallesi

570

3

407,00

407,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

236.060,00 TL

7.081,80 TL

13.12.2023

4

Hamdiye Mahallesi

570

4

419,00

419,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

243.020,00 TL

7.290,60 TL

13.12.2023

5

Hamdiye Mahallesi

570

5

408,00

408,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

236.640,00 TL

7.099,20 TL

13.12.2023

6

Hamdiye Mahallesi

570

6

409,00

409,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

237.220,00 TL

7.116,60 TL

13.12.2023

7

Hamdiye Mahallesi

570

7

496,00

496,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

287.680,00 TL

8.630,40 TL

13.12.2023

8

Hamdiye Mahallesi

570

8

499,00

499,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

289.420,00 TL

8.682,60 TL

13.12.2023

9

Hamdiye Mahallesi

570

9

414,00

414,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

240.120,00 TL

7.203,60 TL

13.12.2023

10

Hamdiye Mahallesi

570

10

410,00

410,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

237.800,00 TL

7.134,00 TL

13.12.2023

11

Hamdiye Mahallesi

570

11

418,00

418,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

242.440,00 TL

7.273,20 TL

13.12.2023

12

Hamdiye Mahallesi

570

12

403,00

403,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

233.740,00 TL

7.012,20 TL

13.12.2023

13

Hamdiye Mahallesi

570

13

405,00

405,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

234.900,00 TL

7.047,00 TL

13.12.2023

14

Hamdiye Mahallesi

570

14

511,00

511,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

296.380,00 TL

8.891,40 TL

13.12.2023

15

Hamdiye Mahallesi

578

5

437,00

437,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

495,00 TL

216.315,00 TL

6.489,45 TL

13.12.2023

16

Hamdiye Mahallesi

578

12

420,00

420,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

495,00 TL

207.900,00 TL

6.237,00 TL

13.12.2023

17

Hamdiye Mahallesi

578

13

419,00

419,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

495,00 TL

207.405,00 TL

6.222,15 TL

13.12.2023

18

Hamdiye Mahallesi

578

14

420,00

420,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

495,00 TL

207.900,00 TL

6.237,00 TL

13.12.2023

19

Hamdiye Mahallesi

592

4

433,00

433,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

251.140,00 TL

7.534,20 TL

13.12.2023

20

Hamdiye Mahallesi

592

5

434,00

434,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

251.720,00 TL

7.551,60 TL

13.12.2023

21

Hamdiye Mahallesi

592

6

436,00

436,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

252.880,00 TL

7.586,40 TL

13.12.2023

22

Hamdiye Mahallesi

592

7

548,00

548,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

317.840,00 TL

9.535,20 TL

13.12.2023

23

Hamdiye Mahallesi

592

8

520,00

520,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

301.600,00 TL

9.048,00 TL

13.12.2023

24

Hamdiye Mahallesi

592

10

430,00

430,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

580,00 TL

249.400,00 TL

7.482,00 TL

13.12.2023

25

Hamdiye Mahallesi

593

5

420,00

420,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

535,00 TL

224.700,00 TL

6.741,00 TL

13.12.2023

26

Hamdiye Mahallesi

593

8

475,00

475,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

535,00 TL

254.125,00 TL

7.623,75 TL

13.12.2023

27

Hamdiye Mahallesi

593

9

506,00

506,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

535,00 TL

270.710,00 TL

8.121,30 TL

13.12.2023

28

Solaklı Mahallesi

580

13

595,00

595,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

410,00 TL

243.950,00 TL

7.318,50 TL

13.12.2023

29

Solaklı Mahallesi

580

14

595,00

595,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

410,00 TL

243.450,00 TL

7.318,50 TL

13.12.2023

30

Solaklı Mahallesi

580

15

593,00

593,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

410,00 TL

243.130,00 TL

7.293,90 TL

13.12.2023

31

Solaklı Mahallesi

580

16

715,00

715,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

410,00 TL

293.150,00 TL

8.794,50 TL

13.12.2023

32

Solaklı Mahallesi

588

9

534,00

534,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

615,00 TL

328.410,00 TL

9.852,30 TL

13.12.2023

33

Solaklı Mahallesi

1119

1

560,00

560,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

370,00 TL

207.200,00 TL

6.216,00 TL

13.12.2023

34

Solaklı Mahallesi

1119

4

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

370,00 TL

188.700,00 TL

5.661,00 TL

13.12.2023

35

Solaklı Mahallesi

1119

5

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

370,00 TL

188.700,00 TL

5.661,00 TL

13.12.2023

36

Solaklı Mahallesi

1119

6

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

370,00 TL

188.700,00 TL

5.661,00 TL

13.12.2023

37

Solaklı Mahallesi

1119

7

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

370,00 TL

188.700,00 TL

5.661,00 TL

13.12.2023

38

Solaklı Mahallesi

1119

8

530,00

530,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

370,00 TL

196.100,00 TL

5.883,00 TL

13.12.2023

39

Solaklı Mahallesi

1119

9

530,00

530,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

370,00 TL

196.100,00 TL

5.883,00 TL

13.12.2023

40

Solaklı Mahallesi

1119

10

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

370,00 TL

188.700,00 TL

5.661,00 TL

13.12.2023

41

Solaklı Mahallesi

1119

11

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

370,00 TL

188.700,00 TL

5.661,00 TL

13.12.2023

42

Solaklı Mahallesi

1119

13

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

370,00 TL

188.700,00 TL

5.661,00 TL

13.12.2023

43

Solaklı Mahallesi

1119

14

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

370,00 TL

188.700,00 TL

5.661,00 TL

13.12.2023

44

Solaklı Mahallesi

3100

4

375,00

375,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

580,00 TL

217.500,00 TL

6.525,00 TL

13.12.2023

45

Solaklı Mahallesi

3105

2

1.321,00

1.321,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

580,00 TL

766.180,00 TL

22.985,40 TL

13.12.2023

46

Solaklı Mahallesi

3125

11

375,00

375,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

650,00 TL

243.750,00 TL

7.312,50 TL

13.12.2023

47

Solaklı Mahallesi

3126

14

340,00

340,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

670,00 TL

227.800,00 TL

6.834,00 TL

13.12.2023

48

Solaklı Mahallesi

3191

7

507,00

507,00

ARSA

A2(0.30-0.60

710,00 TL

359.970,00 TL

10.799,10 TL

13.12.2023

49

Solaklı Mahallesi

3191

8

508,00

508,00

ARSA

A2(0.30-0.60

710,00 TL

360.680,00 TL

10.820,40 TL

13.12.2023

50

Yenice Mahallesi

3082

2

586,00

586,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

680,00 TL

398.480,00 TL

11.954,40 TL

13.12.2023

51

Yenice Mahallesi

3083

1

375,00

375,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

630,00 TL

255.000,00 TL

7.650,00 TL

13.12.2023

52

Yenice Mahallesi

3083

2

350,00

350,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

630,00 TL

220.500,00 TL

6.615,00 TL

13.12.2023

53

Yenice Mahallesi

3083

3

375,00

375,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

630,00 TL

236.250,00 TL

7.087,50 TL

13.12.2023

54

Yenice Mahallesi

3084

2

344,00

344,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

710,00 TL

244.240,00 TL

7.327,20 TL

13.12.2023

55

Yenice Mahallesi

3089

2

376,00

376,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

710,00 TL

266.960,00 TL

8.008,80 TL

13.12.2023

56

Yenice Mahallesi

3089

4

375,00

375,00

ARSA

A3(0.30-0.90)

710,00 TL

266.250,00 TL

7.987,50 TL

13.12.2023

#ilangovtr Basın No ILN01939829