Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 3 Eylül'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin başvuru şartları ve kontenjan dağılımı gibi konularda merak edilen sorular yanıtlandı.

"2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sıkça Sorulan Sorular" ve yanıtları, bakanlığın internet sitesi "www.meb.gov.tr"den yayımlandı.

Buna göre, sınava ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle:

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

"Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46 bin lirayı geçmemesi gerekecek. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak."

İOKBS KONTENJAN DAĞILIMLARI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

“Öğretmenlik mesleğinin itibarını korumalıyız” “Öğretmenlik mesleğinin itibarını korumalıyız”

"Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının (a) yüzde 10'u kanunlarla özel hak tanınan öğrencilere, (b) yüzde 5'i bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, (c) yüzde 5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere, (ç) yüzde 30'u '6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen öğrencilere, (d) yüzde 50'si (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır."

İOKBS'DE BOŞ KALAN KONTENJANLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

"İOKBS kontenjan dağılımları neye göre belirlenir' sorusunda yer alan (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan yüzde 50'lik kontenjana ilave edilir, (b) yüzde 5'lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan, öğretmen dışındaki bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması halinde ise kalan kontenjan, yüzde 50'lik kontenjana ilave edilir."

YILLIK GELİR BEYANNAMESİNE HANGİ GELİRLER DAHİL EDİLMELİDİR?

"Aile gelirinin tespitinde, ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınır."

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER SINAVA BAŞVURABİLİR Mİ?

"Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilir."

YURT DIŞINDA E-OKUL SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER SINAVA BAŞVURU YAPABİLİRLER Mİ?

"Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını büyükelçilik ya da başkonsoloslukları üzerinden yapabilir. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler büyükelçilik ya da başkonsolosluklarca [email protected] e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecek. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle 06560/Ankara adresine en geç 26 Haziran 2023'te ulaşacak şekilde gönderilmeli. Kılavuzda yer alan 'EK-2 Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulacak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ya da başkonsolosluk yetkililerine onaylatılacak."

YURT DIŞINDA E-OKUL SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER NELERDİR?

"Bir adet vesikalık fotoğraf, geçerli kimlik belgesi fotokopisi, onaylı denklik belgesi, Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası. Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu'nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası."

KKTC VE YURT DIŞINDAN BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİLER SINAVI KAZANMALARI DURUMUNDA BURSLULUKTAN NASIL FAYDALANIR?

"2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmi örgün ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam halinde bursluluktan yararlanılabilecek. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecek."

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELERDİR?

"Öğrencinin elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa, başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü halde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse, başvurusu geçersiz sayılacak."

İOKBS SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

"Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden 16 Haziran 2023'e kadar yapılabilecek."

İOKBS SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

"Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak."

İOKBS SINAV GİRİŞ YERİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

"Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek."

Sınav, 3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak. (ANKARA, AA)

Editör: İlknur öncü