“Öğretmenlik mesleğinin itibarını korumalıyız” “Öğretmenlik mesleğinin itibarını korumalıyız”

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü fen liseleri ve merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu liselerindeki öğrencilerde; bilimsel toplantılar yoluyla bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika vb. alanlarda farkındalığın oluşturulması ve bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlara yönelik çalışmalara altyapı oluşturabilecek becerilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu amaca yönelik olarak öğrencilere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü fen liseleri ve merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu liselerinde "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı"nı hayata geçirdi.

Bu kapsamda Kırşehir ilimizde Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi koordinatörlüğünde Liselerde Bilim Uygulamaları Programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yüksel Yılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden Doç. Dr. Okan Kuzu matematik eğitiminde teknoloji kullanımı, Doç. Dr. Mustafa Sırakaya artırılmış gerçeklik ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Yalçınkaya geleceğin teknolojileri ve siber güvenlik konularında öğrencilere sunum yaptılar. (HABER MERKEZİ)

Editör: Çiğdem Sönmez