Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması açıldı...

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması açıldı...

    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Yönetim Kurulu Başkanı olan ve 23 ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili Dr. Abdullah Çalışkan, Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması projesini hazırladıklarını, 5 farklı ve 8 kategoride yarışma düzenlediklerini açıkladı.  
    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV); şiir, resim, masal/öykü, deneme, makale, senaryo, kısa film ve çizgi karakter kategorilerinde, “Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları” başlattı.    Hemşehrimiz Dr. Abdullah Çalışkan’ın verdiği bilgiye göre,  bu yarışmalarla, ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran’ın tanıtılması, anlaşılması, yaşattığı evrensel değerlerin ve prensiplerin hatırlatılması ve günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
    Dr. Abdullah Çalışkan, konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada,  şu bilgileri verdi:
    “Ahilik, Ahi Evran-ı Veli tarafından XIII. yüzyılda Anadolu’da kurulan; üretimde çalışkanlığı ve standardizasyonu, tüketimde komşuyu gözetmeyi ve israftan kaçınmayı, bölüşümde adaleti ve hoşgörüyü kendisine prensip edinen ve bütün bu ilkeleri iktisadî hayat ile bütünleştiren sosyoekonomik bir teşkilattır. Ahilik hayat felsefesi, Anadolu tarih ve medeniyetinin tüm insanlığa miras bıraktığı en önemli değerlerden biridir. Ahilik felsefesinin özünde insan vardır, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket eden bu anlayış; bencil olmayan, sosyal sorumluluk sahibi, kendisiyle ve toplumla barışık, olgun ve iyi ahlaklı insan modelinden yola çıkarak, toplumun ve insanların mutluluğunu hedeflemiştir. Ahilikte fert ve toplum anlayışı birbirini tamamlar niteliktedir. Toplumun bütün katmanları arasında birleştirici ve bütünleştirici rol oynayan bu teşkilat, toplumda huzur ve saadeti bireylerin mutluluğu ile sağlamaktadır. Aşırı kazanç ve dolayısıyla ekonomik sömürü, Ahilik anlayışına taban tabana zıttır. Ahilikteki rekabet anlayışı, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesinin arttırılması olarak görülmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk çerçevesinde, ihtiyaçlar ölçüsünde üretim bilinci hâkimdir. İnsan istismarı, emek sömürüsü ve işsizlik gibi modern hayatın sorunları Ahilikte, usta-çırak ve işçi-işveren sarmalında normatif kurallar ile çözülmüştür. Ahilik, genel ahlak kuralları dâhilinde her mesleğin kendi meslek kurallarına ve iş ahlakına uymalarını zorunlu kılmak suretiyle, toplumsal ve ekonomik birçok sorunun çözülmesinde etkili olmuştur. Teknolojinin ilerlemesiyle maddi anlamda zenginleşen dünyamızda, tarih ötesi normlarıyla, insanlığın mutluluğunu temin edebilecek Ahilik prensiplerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Bu ilkelerin lafız olarak değil, öz olarak yaşatılması hepimiz için tarihi, kültürel ve sosyal bir sorumluluktur.
    “Türk Dünyasının ortak geçmişinde bu denli önemli yer tutan Ahilik, ne yazık ki yeterince tanıtılamamış, oluşturduğu ve yaşattığı evrensel değerler ve prensipler günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Oysaki Ahilik, Türk Dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel birlik ve beraberliğini sağlayacak en önemli yapı taşlarından biridir. Bu kapsamda özellikle çocuk ve gençlerin Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran hakkında bilgi sahibi olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu düşünce ile Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması projesini hazırladık. Proje kapsamında açılan yarışmaların amacı Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran’ın tanıtılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin ve prensiplerin hatırlatılmasına ve günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.
    “Bu çerçevede 5 farklı yaş ve okul grubuna yönelik 8 kategoride toplam 13 uluslararası yarışma düzenlenmektedir.”
HER YAŞ GRUBU KATILABİLECEK
    Dr. Abdullah Çalışkan’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan’dan her yaş grubundan kişiler yarışmalara katılabilecek.
    İlkokul ve ortaokul grubu için resim, masal/öykü, lise grubu için şiir, resim, masal/öykü ve deneme, ön lisans, lisans ve lisansüstü için deneme ve makale, profesyonel-yetişkin grubu için de senaryo, kısa film ve Ahi Baba çizgi karakter kategorilerinde başvuru yapılabilecek.
SON BAŞVURU TARİHİ 15 NİSAN
    Başvuru ve değerlendirme süreçleri, “www.ahievran.org” internet sitesi üzerinden yürütülecek yarışmalara, 15 Nisan 2022’ye kadar başvuru yapılabilecek.
ESERLERİ JÜRİ DEĞERLENDİRECEK
    Yarışmalara sunulan eserleri, önce Ahilik konusunda bilgi ve tecrübeye sahip akademisyenlerin yer aldığı Danışma Kurulu inceleyecek. Danışma Kurulunun ön onayından geçen eserler, jüri üyeleri tarafından belirlenen değerlendirme kriterleri esas alınarak puanlanacak.
    Tüm yarışmalar için değerlendirme sürecinin haziran ayının sonuna kadar tamamlanarak sonuçların ilan edilmesi planlanıyor. 
(HABER: NECLA BAĞCI)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER