Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Yönetmelikte, konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması, izin belgesi başvurularında uygulanacak işlemler, konutların nitelikleri, izin belgesi sahiplerinin uymak zorunda oldukları hükümler ve kullanıcı ile izin belgesi sahibinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer aldı.

Buna göre, izin belgesine ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 16 maddesi daha TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 16 maddesi daha TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

İzin belgesi için başvurularda, kiraya veren gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ibrazı zorunlu olacak.

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler vergi kimlik numarasıyla ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası, ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler ise vergi kimlik numarasını gösterecek.

İzin belgesinde, belge sahibinin adı veya ticaret unvanı, konutun adresi, izin belgesi tarihiyle konutun bulunduğu ilin plaka koduyla başlayan belge numarası ve konutta konaklayabilecek azami kişi sayısı bilgileri yer alacak.

Bakanlıkça hazırlanacak, "turizm amaçlı konut" ibaresinin ve konutun bakanlığın denetimine tabi olduğuna dair bilginin yer aldığı soğuk damgayla işaretli plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılacak.

Kriterlere aykırılık durumunda para cezası uygulanacak

İzin belgesi için başvurulan konutların, bazı nitelikleri taşıması gerekiyor.

Bu nitelikler arasında en az bir yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanıyla mutfak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu, soğuk ve sıcak su, duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki, konutta kullanılan tefriş, dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz, bakımlı ve çalışır durumda olması gibi hususlar yer alıyor.

Ayrıca, her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanacak, yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilecek.

Bu şartları sağlayan oda sayısı daha fazla olsa dahi, aynı konutta konaklayabilecek kişi sayısı, üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla 12 kişi olacak.

Konutun bu koşullara aykırı olarak kiralanması durumunda, izin belgesi sahibi hakkında idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi sahibi, asgari olarak, her kullanıcı değişiminde konutun temizlik ve bakımını düzenli olarak yapmak/yaptırmak, haşere ile düzenli olarak mücadele etmek ve buna ilişkin kayıtları muhafaza etmek zorunda olacak.

Site veya bina yönetimi tarafından alınan kurallar, yazılı olarak veya çevrim içi ortamda kullanıcılara bildirilecek. (AA)

Editör: Fahrettin Toker