KIR­ŞE­HİR böl­ge­si­nin genç ve ge­lecek va­de­den ha­kem­le­rin­den olan Fatih Demir ön­ce­ki gün ge­çir­di­ği kalp krizi so­nu­cu ha­ya­ta göz­le­ri­ni yumdu.
Kır­şe­hir böl­ge­sin­de uzun sü­re­dir ha­kem­lik yapan Fatih Demir en son 19 Kasım 2022 ta­ri­hin­de U19 Böl­ge­sel Ge­li­şim Ligi’nde Kır­şe­hirs­por’un sa­ha­sın­da 2-1 mağ­lup ol­du­ğu Kı­rık­ka­les­por ma­çın­da görev yap­mış­tı.
Kır­şe­hir İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’nde ça­lı­şan ve kısa bir süre önce ev­le­nen 23 yaşındaki Fatih Demir’in eşi­nin de 4 aylık ha­mi­le ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
Henüz hayatının baharında vefat eden Fatih Demir’in cenazesi bugün öğleyin Sanayi Camii’nde kalabalık bir halk topluluğunun katılımı ile kılınan namazın ardından Asri Mezarlık’ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.
“Kır­şe­hir Çiğ­dem” Ga­ze­te­si ola­rak, genç ha­ke­mi­miz Fatih Demir’e Allah’tan rah­met, ya­kın­la­rı­na, se­ven­le­r­ine, hakem ve spor ca­mi­ası­na baş­sağ­lı­ğı di­le­riz. HABER: SALİH HAN­ÇER

Abdulkadir Özcan ikinci oldu Abdulkadir Özcan ikinci oldu