“İnsan Hakları Eylem Planı” 2021/9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümleri gereğince “Adli muayene ve raporlama işlemlerinin standartlara uyumunun sağlanması amacıyla Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından ilimiz kamu hastanelerinde görev yapan tabip ve uzman tabipler ile aile hekimlerimize 23.02.2024 tarihinde Müdürlüğü Ahi Toplantı Salonunda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Eroğlu tarafından eğitim verildi.

MİDE AĞRISI DİYEREK GEÇİŞTİRMEYİN!  CERRAHİ MÜDAHALE GEREKEBİLİR MİDE AĞRISI DİYEREK GEÇİŞTİRMEYİN! CERRAHİ MÜDAHALE GEREKEBİLİR

Eğitim sonunda Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Dulkadir ve Destek Hizmetleri Başkanı Mücahit Düzsöz tarafından katılımcılara katılım belgeleri takdim edilmiştir. (HABER MERKEZİ)