Her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü başlayan hafta "Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası" olarak anılmakta ve hafta içerisinde eğitim amaçlı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu yıl 7-31 Ocak 2024 tarihleri arasında yürütülecek “77.Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası” etkinlikleri Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda "Açılış Toplantısına" gerçekleşti.

Açılış Toplantısında Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Anıl Başpınar ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Erbay tarafından Verem Hastalığı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Dulkadir, Başkan Yardımcısı Dr. Enis Behiç Yaşlı, Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Dulkadiroğlu, Müdür Yardımcısı Halil Doğan ve çok sayıda personel katıldı. 

VEREM EĞİTİMİ VE FARKINDALIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ NEDEN DÜZENLENMEKTEDİR?

• Ülkemizde “Verem Eğitimi ve Farkındalık (Propaganda) Haftası” etkinlikleri 1947 yılından itibaren düzenlenmektedir.

• Tüberküloz, görülme sıklığı ve etkileri nedeniyle, küresel mücadele gerektiren önemli halk sağlığı sorunları arasında bulunmaktadır.

• Her yıl, ocak ayının ilk pazar gününü izleyen hafta boyunca, verem hastalığı ve bu hastalıkla mücadele hakkında bilgilendirmeler yapılmakta ve hastalığa kamuoyunun dikkati çekilmektedir.

• Bu amaçla sempozyumlar ve konferanslar düzenlenmekte, okullarda kompozisyon ve resim yarışmaları yapılmakta, vatandaşa hastalıkla ilgili eğitimler verilmekte, hazırlanan afiş ve broşürler dağıtılmakta, yazılı ve görsel basın yoluyla bilgilendirmeler yapılmaktadır.

TÜBERKÜLOZ HASTALIĞININ ETKENİ NEDİR?

• Tüberküloz hastalığının etkeni Mycobacteriumtuberculosiscomplex basilleridir.

• Yavaş çoğalan, kültürde 2-6 haftada üreyen ve oksijenli ortamda yaşayan bir basildir.

Milletvekili Erkan, sağlıkta yaşanan sorunlar ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı Milletvekili Erkan, sağlıkta yaşanan sorunlar ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı

• Asit ile boya vermediğinden aside dirençli basil (ARB) denilir.

TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

• Basilin kaynağı, hiç tedavi görmemiş veya düzenli tedavi olmamış akciğer ve larinks (gırtlak) tüberkülozu olan hastalardır. 

• Hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu hastalık bulaşır. 

• Balgam yayması pozitif olan ve akciğerinde kavitesi bulunan hastalar daha fazla basil saçarlar. 

• Tüberküloz hastasıyla aynı ortamda bulunma süresi, ortamın büyüklüğü ve havalanma düzeyi basilin bulaşmasında önemli olan faktörlerdendir. 

• En sık bulaşma, hastanın aile bireylerine ve yakın çalışma arkadaşlarına olur. 

• Düzenli ilaç kullanımı ile basil sayısı çok kısa sürede azalır. Hastaların çoğunda, ortalama 2-3 haftada bulaştırıcılık yok olur.  (HABER MERKEZİ)