Resmi Gazete’de 2 Nisan 2024’te yayımlanan “Sıfır Atık” konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda 2024 yılı Mart ayında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Dijital Sıfır Atık Uygulama Laboratuvarı ile hurdaya ayrılan dijital atık malzemelerin yeni malzeme ve ürünlere dönüştürülmesi, tamir edilmesi ve dijital entegre ve kombinasyon ürünler olarak yeniden ekonomik döngüye kazandırılması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile kısa zamanda önemli bir tasarruf sağlandı.

Elektronik atıkların atılmayarak tekrar değerlendirilmesi ile doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına katkı verildiği gibi, elektronik malzemelerdeki değerli madenlerin ve malzemelerin geri kazanılması ile tasarruf ve geri dönüşüm anlayışı destekleniyor.

Bu kapsam Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) arasında Dijital Sıfır Atık İş Birliği Protokolü Vali H. Mete Buhara huzurunda, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal’ın katılımı ile imzalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve KAEÜ arasında imzalanan proje kapsamında; üniversite bünyesinde de Dijital Sıfır Atık Uygulama Laboratuvarı oluşturularak olup paydaşlar uygulama pratiği tecrübesini ve teorik birikimini karşılıklı olarak birbirleriyle paylaşacaklar.

Ayşe Ünaldı vefat etti Ayşe Ünaldı vefat etti

KAEÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İl Emniyet Müdürlüğünün birlikte yürüteceği projede yer alacak akademik personel ve Emniyet Müdürlüğünün bu alandaki deneyimli görevlileri tarafından bilgi, birikim ve tecrübeler geleceğin mühendisleri olacak olan üniversitenin ilgili bölüm öğrencilerine aktarılacaktır. Ayrıca Emniyet Müdürlüğünün bu alandaki çalışmalarının akademik açıdan desteklenmesi sağlanacak.

Kaynak: (VALİLİK BÜLTEN)