Mersin'deki Anamur İskelesi'nden KKTC seferleri haziranda başlıyor Mersin'deki Anamur İskelesi'nden KKTC seferleri haziranda başlıyor

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

Açıklanan pakete göre; kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 yıl süreyle durduruluyor. Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getiriliyor. Toplu taşıma olan yerlerde personel servisi kaldırılıyor. Deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödemeleri ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidiliyor.

Tasarruf tedbirlerine göre yapımı yüzde 65 seviyesine getirilen yatırımların tamamlanması yoluna gidilmesi kararlaştırılırken, Kırşehir'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan ve 2017 yılında 25 milyon liraya ihale edilerek yapımına başlanan, 2019 seçimlerinin ardından yapımı kaynak yetersizliğinden durdurulup valilik binası yapımından vazgeçilerek 2020 yılı yurt yapılmak üzere KYK’ya devredilen; ancak Kırşehir halkının yoğun tepkileri üzerine yeniden Hükümet Binası olması kararlaştırılan binanın bu yıl tamamlanması beklenirken, hala inşaatı yüzde 40 seviyesinde olan Hükümet Konağı’nın yeni tasarruf tedbirlerine etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor.

Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi Hastanesi karşısındaki yaptırılan ve bugün inşaat seviyesi yüzde 30’lar civarında olan 400 yataklı yeni Devlet Hastanesi'nin de bu tasarruf tedbirlerinden etkineleneceği ve dolayısıyla hizmete açılma sürecinin erteleneceği tahmin ediliyor.

40 derslik ve 10 atölyeden oluşacak inşaatı yüzde 75’lere getirilen Teknik Anadolu Meslek Lisesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen ve inşaat seviyesi yüzde 80’lerde  olan Merkez Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli İnşaatı’nın bu tasarruf tedbirlerinden etkilenmemesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ve Kırşehir'de de yapımı devam eden projelerle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarda uygulanacak olan tedbirler şu şekilde...

KAMUDA BİNA VE ARAÇ ALIMI DURDURULDU

Kamuda Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi

3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması

Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması

Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması

İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi

Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması

Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırılması

3 YIL BOYUNCA HİZMET BİNASI YAPILMAYACAK

Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımının /yapımının 3 yıl süreyle durdurulması

Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardının uygulanması

Mevcut binaların analize ve kurumlar arasında etkin kullanımı

Yeni bina kiralanmaması mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması

Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması

Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması

Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi

İDARİ YAPILANMADA DÜZENLEME

İdari genişlemenin sınırlandırılması

Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi

Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi

Tüm taşra teşkilatının (Bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi

Kamuda Tasarruf - Hizmet İçi Eğitim/Yurtdışı geçici görevler

Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması

Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması

Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması

HABERLEŞME

E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması

Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması

Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması

Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması.

(HABER: FAHRETTİN TOKER- FOTOGRAF: AA)

Editör: Fahrettin Toker