Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığının 2024/36 sayılı "Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu genelgesinde belirtilen hususları görüşmek üzere Valilik Toplantı Salonunda Olağanüstü toplandı.

2024 yılı 1.Olağanüstü İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle meslek odaları ve STK'ların temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya tarafından toplantının açılış konuşması yapıldı.Toplantıda daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen tarafından kurul üyelerine yapılan sunumda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik eğitimde ilimizde yürütülen çalışmalara dair bilgiler paylaşıldı.

Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak

Sunumun devamında ise Milli Eğitim Bakanlığının 2024/36 sayılı "Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu Genelgesi belirtilen; Mesleki ve Teknik öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmalarında alan/dal derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılacak işlemler, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işletmelerde mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalılarından korunması, teşhis ve tedavisi için gerekli önlemlerin alınması, işletmeler tarafından öğrencilere mesleki eğitim ve staja başlama öncesinde iş sağlığı ve güvenliği ile iş özgün eğitimlerin verilmesi, mesleki eğitim ve staj yapılacak alanın özelliği, işyeri şartları vb. hususların denetimi, değerlendirilmesi, eğitici/ personel/usta öğreticileri görev sorumlulukları, mesleki ve teknik eğitimde iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının raporlaştırılması başta olmak üzere birçok konuda kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda Mesleki Eğitim Okullarında okuyan öğrencilerin stajlarında iş sağlığı ve güvenliği hakkında yapılması planlanan kararlar alındı. (HABER MERKEZİ)