Kırşehir İl İstihdam Kurulu toplandı

 

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısının Olağan Birinci Toplantısı 19.01.2023 tarihinde saat 10:30’da Valilik Toplantı salonunda Vali Yardımcısı Zikri Şahin başkanlığında yapıldı.

              Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Ahmet Hamdi Ünal’ın kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerini bilgilendirdiği toplantı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin istihdamın artırılmasına ve işsizliğin azaltılmasına yönelik görüş ve önerilerinin alınması, 2022/4. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında alınan kararlar gereği Yürütme Kurulunca oluşturulan eylem planlarının Kurulun bilgisine sunulup, uygulama sonuçları hakkında Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Ahmet Hamdi Ünal tarafından Kurula bilgi verildi.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Ahmet Hamdi Ünal tarafından 2022 yılı faaliyet raporu Kurulun onayına sunuldu.

İlimizdeki işgücünün niteliklerini artırmak ve istihdam edilebilirliklerini daha kolay sağlayabilmek amacıyla 2023 yılı yıllık İşgücü Eğitim Planı Kurulun onayına sunuldu.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen (İşbaşı Eğitim Programı,  Toplum Yararına Çalışma Programı vb.) faaliyetlerin Denetim Kurulu tarafından hazırlanan denetim raporlarının Kurula sunulması ve denetim sonuçları hakkında Kurul üyelerine bilgi verildi.

2023/1. dönem Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurmaya yönelik toplamda 2 adet (Engelli) başvurusu bulunan vatandaşlarımızın hazırladığı projelerin onaylanmak üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı(2023-2025)çerçevesinde ilimizde bulunan engelli bireylerin mesleki eğitim ve istihdamı alanında  Kırşehir İl Müdürlüğü olarak  2022 yılında engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalar hakkında İl Müdürü Vekili Ahmet Hamdi Ünal tarafından sunum yapıldı.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamındaki kurs ve programları denetlemek üzere oluşturulacak olan il istihdam ve mesleki eğitim denetim kurullarının, Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve kuruldaki diğer kurum ve kuruluşlardan bir tanesinden belirlenecek üyelerden oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bir sonraki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısının 19.04.2023 saat 10:30’da Kırşehir Valiliği toplantı salonunda yapılmasının planlanmasına karar verilmiştir.

Toplantıda ayrıca, İl düzeyinde mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemlerinin tespiti, istihdamın korunması, işsizliğin önlenmesi için alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi. (HABER MERKEZİ)