Şap hastalığına karşı il genelinde hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı…

 

KIRŞEHİR HAYVAN PAZARI KAPATILDI

            Ülkemiz genelinde görülen yeni tip şap hastalığı nedeniyle Kırşehir il genelinde hayvan hareketleri durduruldu, Kırşehir ticaret Borsası’na ait Canlı Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

            Kırşehir Valiliği, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu toplanarak ülkemiz genelinde görülen yeni tip şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketlerinin durdurulmasını kararlaştırdı.

İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu ülkemiz genelinde görülmeye başlayan yeni tip Şap Hastalığı suşu (SAT-2) nedeni ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.03.2023 tarih ve 9153923 sayılı talimatları doğrultusunda alınması gereken tedbirlerle ilgili görüşmek üzere 09.03.2023 tarihinde Kırşehir Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk başkanlığında toplanarak bir dizi kararlar aldı. Buna göre, ülkemiz genelinde görülen yeni tip (SAT-2) Şap hastalığı nedeni ile ilimiz genelinde tüm hayvan pazarlarında İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası bitimine kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş ve çıkışları ikinci bir emre kadar kapatıldı, tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların il dışı sevk işlemlerinin durdurulurken, bu hayvanlar için veteriner sağlık raporu tanzim edilmemesine, il ve ilçe içerisinde ikinci bir emre kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin durdurulmasına, karar verildi.

Alınan diğer karar ise şöyle:

“Ruhsatlı kesimhanelere kesim amacı ile gönderilen büyükbaş-küçükbaş hayvanlar ile ithalat-ihracat amaçlı hayvan hareket ve sevklerinin bu yasaktan muaf tutulmasına,

“İlimizde bulunan mezbaha ve kombinalarda kesilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kontrollerinin titizlikle yapılması, hasta veya hastalık şüphesi taşıyan hayvanlar

tespit edildiğinde İl ve İlçe Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi ve kesimin diğer hayvanlardan farklı zamanda yapılmasına,

“İkinci bir emre kadar Şap hastalığına duyarlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların il

içerisinde ve iller arasında hareketlerinin engellenmesinin kolluk kuvvetleri (polis, jandarma, zabıta) marifetiyle sağlanmasına,

“Yol kontrollerinin kolluk kuvvetleri ile koordineli bir şekilde yürütülmesine,

“Tüm şüpheli hastalık ihbarların 24 saat içerisinde değerlendirilerek kordon-karantina

dezenfeksiyon tedbirlerinin titizlikle alınmasına, alınan numunelerin hızlı bir şekilde Şap Enstitüsü Müdürlüğüne ulaştırılmasına,

“Olası hastalık mihraklarında; 5996 sayılı Veteriner hizmetleri, Bitki Sağlığı. Gıda ve Ye unu, Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik ve 2023 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan hareketleri Genelgesinin ilgili maddelerinde belirtilen gerekli idari ve fenni tedbirlerin alınmasına,

“2023 yılı İlkbahar Şap Aşılama Kampanyasının geçmiş tecrübelere binaen hayvan sayısı ve hayvan hareketlerinin yoğun olduğu yerleşim birimlerine öncelik verilmek koşulu ile aralıksız bir şekilde devam etmesine,

“Aşılama çalışmalarında görevli hayvan sağlığı personellerinin köyler ve işletmeler arası geçişlerde hijyen ve dezenfeksiyon tedbirlerine azami şekilde riayet etmelerine,

“Olası hastalık mihrakları ve çevresindeki köyler ile hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bölgelerde sirayete maruz hayvanların yeni tip Şap aşısı (SAT-2) ile aşılanmalarına,

“Yeni tip Şap hastalığı virüsü ve hayvan hareketlerinin Şap aşılama kampanyası bitimine kadar durdurulması hususunda kolluk kuvvetleri, tüm köy muhtarlıkları ve hayvancılık ile ilgili tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının ivedilikle bilgilendirilmesine,

“Aynı yerleşim biriminde olmakla beraber hastalık nedeniyle oluşturulan yarıçapı on kilometrelik kısıtlama bölgesi dışında kalan işletmelerin, gözetim bölgesi içinde kalan işletmelerle herhangi bir temasının ve hastalığın bulaşma riskinin bulunmadığının resmi veteriner hekimce raporlanması durumunda, İl ve İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Kararında işletme numaraları belirtilerek söz konusu işletmeler gözetim bölgesi dışında bırakılabilecektir. Bu işlem, öncelikle tüm köy/mahalle bazında kısıtlama konulduktan sonra, İl ve İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Kararına göre il sistem sorumlusu tarafından işletme bazında kısıtlama kaldırılarak gerçekleştirilecektir. Söz konusu işletmelerin yurtiçi hayvan hareketlerine müsaade edilmeyecek olup, sadece canlı hayvan ithalatı ve ihracatı söz konusu olduğunda bu hükmün uygulanmasına,

“Alınan Komisyon Kararlarının aksine hareket edenler hakkında 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun 36. ve 42. maddeleri, Kabahatler Kanununun 32. maddesi ile Türk Ceza Kanununun 177. ve 265. maddeleri uyarınca takibat yapılmasına,

Bu alınan kararların gereği için; 6 İlçe Kaymakamlığına, İl Jandarma Komutanlığına, Belediye Başkanlıklarına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İI Özel İdaresine, Ziraat Odası Başkanlığına, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına, Kırşehir Ticaret Borsasına, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine, Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine, Süt Üreticileri Birliğine, Et Üreticileri Birliğine, Kırşehir Veteriner Hekimler Odasına gönderilmesine karar verildi.” (HABER: İLKNUR ÖNCÜ)