Meh­met Ali Altın 27.  Yı­lın­da say­gıy­la anıl­dı Meh­met Ali Altın 27. Yı­lın­da say­gıy­la anıl­dı

Kırşehir Gençler Derneği'nin Atatürk'e yazdığı tarihi yazı, hemşehrimiz Recep Yılmaz tarafından müzayede firmasında bulundu.
Kırşehir Gençler Derneği yöneticilerinin 24 Aralık 1919'da Kırşehir'e gelen Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı derneklerini ziyaret etmeye davet etmelerinin arşivlerde saklı kalmış resmi belgesi hemşerimiz Recep Yılmaz tarafından bir müzayede firmasında bulundu. 
Belgenin aslının müzayede firmasında olduğunu belirten Yılmaz, transkribesinin, "Heyet-i temsîliye re’is-i muhteremi Mustafa Kemâl Paşa Hazretlerine Teşrîf-i devletlerinden mütehassıl ihtisâsât-ı meserretkârinelerini heyet-i muhteremelerine ‘arz ve iblâğını intizâr iden Kırşehri Gençler Derneği şeref-i devletlerine nâçizâne bir çây ziyâfeti tertîb etmiş olduğundan heyet-i muhteremeleriyle beraber alaturka sa‘ât onda derneğimizi teşrîf buyurulması mütemennâdır efendim hazetleri" olarak çevirildiğini söyledi. 
Kırşehir Gençler Derneği tarafından verilen bu çay davetine katılan Gazi Mustafa Kemal Paşa burada bir konuşma yapmış ve derneğin defterine, "Kırşehir gençlerinin vatanımızda gençliğin kıymetli bir enmuzeci olduklarını isbat edecek efkârı-ı metine ve musibe ile mütehalli bulundukları kanaatıyla va’z-ı imza eyleriz" yazıp imzalamıştı.
Kırşehir Gençler Derneği "Başkan Garipoğlu Reşat (Özdeş), Ge­nel Sekreter Mustafa Hilmi (Nural), Muhasip Üye Mehmet Fevzi (Saçak), Üye Cevat Hakkı (Tarım), Üye Mehmet Tayyip (İhtiyaroğlu), orman memuru Katırcıoğlu Ahmet Bey, vergi dairesi veznedarı M. Sıtkı (Doğu) beylerden oluşuyordu. (HABER: FAHRETTİN TOKER)