Hâlâ bütün uyarılara rağmen hasadın ardından yakanlar var!

Kırşehir çiftçisine anız yakmayın uyarısı

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Kırşehir il genelinde arpa ve buğday hasadının sona ermesinin ardından çiftçilerin yeni sezon öncesi toprağı hazırlamak amacıyla çiftçilerin geçmişten gelen anız yakma alışkanlığının, çevre ve ülke ekonomisine zarar verdiği bildirildi.

Kırşehir’de çiftçiler sürdürülebilir ve verimli bir üretim yapmaları, çevreye ve toprağa zarar vermemeleri için anız alanlarını yakmamaları konusunda uyarılıyor.

Hasat döneminin ardından verdiği zararların bilinmesine rağmen çiftçilerin uygulama noktasında ısrarcı davrandıkları anız yangınlarına karşı duyarlılık artırma ve uyarılarla cezalandırma çalışmaları yapılıyor.

Toprağın üst tabakasında faaliyet gösteren ve toprakta verimliliği sağlayan mikroorganizmaların, anız yangınıyla yok olduğunu, toprağın organik madde yönünden fakirleştirdiğini vurgulayan İl Müdürü Duran Şahin, anız yangınlarının toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Çiftçilerin hasattan sonra tarla kenarlarını çevirmesi tavsiyesinde bulunan İl Müdürü Duran Şahin, çiftçilerden hassas davranmalarını istedi.

Her yıl anız yakmalara karşı çiftçileri defaatle bilgilendirdiklerini belirten Şahin, “Anız yangınlarının ne kadar tehlikeli olduğunu, sonraki yıl ekilecek bitkinin toprakta gelişimini ne kadar engelleyebileceğini, toprakta bitkinin faydasına olan canlıların nasıl yok olduğunu çiftçilerimize defaten söylememize rağmen maalesef, tarlayı sürümde kolaylık oluyor bahanesiyle anız yakmalar gündeme gelebiliyor” diye konuştu.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden anız yakılmaması konusunda yapılan yazılı açıklamada da çiftçiler bir kez daha uyarılarak şu ifadelere yerildi:

“Anız, toprak içinde kalan bitki kökü, nadasa bırakılmaksızın ekilen tarla, mısır sapı, biçilmeden toprakta kalan saplar, tarla sınırındaki otlar,  biçilen ekinin tarlada kalan sapına verilen addır. Hububat hasadından sonra, kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü,  bitki artıklarını en ucuz maliyetle ortadan kaldırmak, hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde, anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır.

“Anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır.

Kırşehir’in KÖYDES yatırım bütçesi 34,7 milyon oldu Kırşehir’in KÖYDES yatırım bütçesi 34,7 milyon oldu

“Anız yakmanın zararları sadece bunlarla sınırlı değildir. Anız yakmanın sayısız zararlarından bazıları şunlardır:

“1-Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Toprak organik maddesi yok edildiğinden, toprak verimliliği azalır, canlılarının beslenme ortamı yok edilir.

“2-Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir.

“3-Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır.

“4-Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır.

“Anız yangınlarına engel olmak amacıyla; biçerdöverle hububat hasadı, toprak yüzeyine yakın yapılmalıdır, böylece kalan sap miktarı az olacağı için çürümesi ve mikroorganizmalar tarafından parçalanması daha kolay olacaktır. Hububat hasadı yapıldıktan sonra biçerdöverin arkasında bıraktığı sap samandan oluşan namlular balya makinesi ile balyalanarak hayvan yemi olarak veya ahırlarda altlık olarak kullanılabilir veya sanayide kâğıt ve karton yapımında kullanılabilir. Namlu denilen bu sap ve saman tarladan uzaklaştırıldıktan sonra geriye kalan anız sap parçalayıcı makineler ile parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Bu şekilde bir toprak işleme ile anızın toprağa karıştırılması toprağa birçok fayda sağlar ve anız yakmanın doğuracağı zararlar da önlenir. Toprak işlemesiz tarım yapılarak tohum doğrudan anıza ekile bilinir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında, anız yakanlara idari para cezası verilmektedir. Ayrıca anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ise bu ceza beş kat arttırılmaktadır.” (HABER: BEYHAN BALLI)