DÜZELTME İLANI
[KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ]
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


[Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kantin Yerlerinin Kiraya Verilmesi İşi] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilan ile ilgili maddelerine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

1-İdarenin
a) Adresi : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bağbaşı Mah. Şehit Necdet Yağız Cad. No: 143 / E Merkez / KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası :0 386 280 41 35

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Yerel Gazete adı ve tarihi :  Kırşehir Memleket Gazetesi 25.08.2023
b) İnternet Sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :  www.kirsehircigdem.com 28.08.2023

3-Düzeltilen [madde/maddeler ]
 

 

Değiştirilen Madde Numaraları Maddenin Değiştirilen Hali
3. Madde (h)
  1.    İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi (ihale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır)


Kısımların Tahmini Bedellerinin Yer Aldığı Tablo

Kısım

Kiraya Verilecek Kantinler


Taşınmazın Bulunduğu Adres

Ölçüsü
Yıllık
Tahmini Kira Bedeli
  (KDV Hariç)

Geçici Teminat Bedeli
5. Kısım İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini Bağbaşı Mah. Şehit Necdet Yağız Cad. No: 143 / E  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Kampüsü Merkez / KIRŞEHİR 258,96 m² 157.500,00 TL
 28.800,00 TL
Kısımın Toplam Kira Bedeli 157.500,00 TL
6. Kısım Kaman Meslek Yüksekokulu Kantini Hacıpınar Mah. Ş. Uzm. Ç. Bahtiyar Şimşek Cad. No: 147 Kaman / Kırşehir 66,56 m² 21.000,00 TL
Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Hacıpınar Mah. Ş. Uzm. Ç. Bahtiyar Şimşek Cad. No: 147 Kaman / Kırşehir 79,34 m² 9.000,00 TL
Kısımın Toplam Kira Bedeli 30.000,00 TL


 

#ilangovtr Basın No ILN01883215