KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2008/70 Esas

KARAR NO : 2016/117
HÜKÜM :
Mahkememizin 2008/70 Esas, 2016/117 Karar sayılı ilamının davacı taraflarca temyiz edilmesine müteakip Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 2022/1743 Esas 2022/4456 Karar sayılı ilamında temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 29.09.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir.
Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 2022/1743 Esas 2022/4456 Karar sayılı ilamı; kendisine tebliğ yapılamayan ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar adresi tespit edilemeyen Hacı Ali oğlu 1969 doğumlu Ümit Hasan GÜNER'e (TCKN: 11*****94) tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01871787