Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Halil Özcan Özdemir’in danışmanlığında Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı öğrencisi Zekeriya Yazıcı tarafından hazırlanan “Örgütsel Demokrasi ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Etik Liderliğin Düzenleyici Etkisi” başlıklı Yüksek Lisans Tezi Memur-Sen Takdir Ödülüne layık görüldü.

Kırşehir'de üniversiteliler mezuniyet töreninde Filistin'i destekleyen pankartlar taşıdı Kırşehir'de üniversiteliler mezuniyet töreninde Filistin'i destekleyen pankartlar taşıdı

Memur-Sen bu ödüllerle emek, çalışma ve sendikal yaşamı kapsayan yüksek lisans ve doktora tez yazımını teşvik etmektedir. Bu kapsamda yüksek lisans ve doktora kategorilerinde dereceye girenlerin yanı sıra Mehmet Akif İnan Özel Ödülüyle de araştırmacılar destekleniyor.

Tez sahipleri ve danışmanlara verilen ödüllerle, kamu görevlileriyle ilgili çalışma hayatına ilişkin akademik araştırmaların özendirilmesi, emek literatürüne katkı sunulması ve başarılı akademisyenlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.(HABER MERKEZİ)

Editör: Çiğdem Sönmez