Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Öznur Akgiş İlhan, TÜBİTAK’ın 3005 Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında “A” puan alarak desteklenmesine hak kazanan “Yeni Bir Turist Türü Olarak Dijital Göçebeler: Türkiye'nin Cazip Bir Destinasyon Olmasına Yönelik Stratejilerin Geliştirilmesi” projesinin yürütücülüğünü yapacak.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay ile Öğr. Gör. Önder Demir, Eskişehir Teknik Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Fatma Yaşlı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü doktora öğrencisi Deniz Ateş’in de yer aldığı projenin iş birliği ortaklığını, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği, Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve Coğrafya Eğitimi Derneği yapacak.

Milli Eğitim Müdürü Gülşen kursiyerler ile bir araya geldi Milli Eğitim Müdürü Gülşen kursiyerler ile bir araya geldi

Proje ile Türkiye’de dijital göçebelik endüstrisinin geliştirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilerek ülkemizin dijital göçebeler için tercih edilen bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Projenin süresi 20 ay, toplam bütçesi ise 344.000 Türk Lirası olarak belirlenirken bu kaynaklar, Türkiye’de dijital göçebelik endüstrisinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve bilgilendirme çalışmalarında kullanılacak. (HABER MERKEZİ)