Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada engellilere 150 bin liralık hibe desteği başvurularının başladığına yer verildi. Konu hakkında bilgilendirme yapan Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) başvuruların başladığını duyurdu.

Niğde’de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı Niğde’de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kırşehir İŞKUR yaptığı duyuruda; “Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Başvuruları başlarken,  son başvuru tarihi 9 Haziran 2023 olarak belirlendi.

Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 150 Bin TL'ye kadar destek sağlanacak.        2023 yılı 2. dönem başvurusu için yayınlanan kılavuza bakıldığında başvuruların 9 Haziran 2023 tarihine kadar alınacağına yer verildi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Söz konusu desteğe başvuru yapacak vatandaşlarda aranan şartlar, "Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az yüzde 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir" ifadeleri ile şu şekilde açıklandı:

a) İŞKUR’a engelli kaydı olmak,

b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e) İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,

f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)

l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır)

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Engellilere yapılacak destek ödemesine başvuru yapacak vatandaşların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını yapması gerekmektedir:

a) Girişimcilik eğitim programı sertifikası,

b) Adli sicil kaydı sorgulama belgesi,

c) Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,

d) Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgeler,

e) Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık (Hayvancılık) sektörlerinde sunulacak projelerde, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” (İşletmesi olmayanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.),

f) Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesi (sertifikası) (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır),

g) Emekli olmadığını gösterir belge.

DESTEK NELERE VERİLECEK?

Destek verilecek projeler şu şekilde:

a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 10 bin lira.

b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 30 bin lira. (tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 15 bin lira)

c) Kuruluş (demirbaş) desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 90 bin lira, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 110 bin lira.

BAŞVURU

Söz konusu destek ödemesine başvurular 9 Haziran 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek.

E devlet kapısı üzerinden başvurusu yapacakların aşağıdaki gibi e devlet kapısında arama kısmına ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU yazmanız gerekmektedir. Çıkan ekranda giriş yaparak başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. (HABER MERKEZİ)