“TÜBİTAK verileri rekabet edebilirliğimizi artırmak için önemli bir gösterge” “TÜBİTAK verileri rekabet edebilirliğimizi artırmak için önemli bir gösterge”

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından üye ve diğer katılımcı ülkelerde dört yıllık dönemler halinde uygulanan geniş ölçekli izleme araştırmalarından biri olan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study -Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) uygulaması İlimiz Kaman Şehit Bayram Kara Ortaokulunda yapıldı.

TIMSS araştırması ile öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında elde ettiği bilgi ve becerileri değerlendirmeyi hedeflenmektedir. Ülkemiz, TIMSS araştırmasına 1999 yılından itibaren katılmakta olup TIMSS 2019 uygulamasında en yüksek performansa ulaştı.

Bu kapsamda Uluslararası Merkez tarafından belirlenen İlimiz Kaman Şehit Bayram Kara Ortaokulunda 8. sınıf düzeyinde TIMSS 2023 uygulaması gerçekleştirildi. (HABER MERKEZİ)