“MUCUR BELEDİYESİ, SEYFE’DEKİ İÇME SUYU KUYUSUNU İPTAL ETMELİ”

“MUCUR BELEDİYESİ, SEYFE’DEKİ İÇME SUYU KUYUSUNU İPTAL ETMELİ”

Seyfe Gölü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Yavuz’dan çağrı:

“MUCUR BELEDİYESİ, SEYFE’DEKİ İÇME SUYU KUYUSUNU İPTAL ETMELİ”

Başkan Yavuz: “Şimdi Seyfe Gölümüzü kurtarma, cenneti yeniden canlandırma zamanıdır. Herkes elini taşın altına koymalı kuyular iptal edilmeli, tarımsal amaçlı Yamula-Kalaba-Seyfe Projesi gibi kaynaklar devreye sokulmalıdır”

Seyfe Gölü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Yavuz, Mucur ilçemize bağlı Seyfe köyünde mevcut Mucur Belediye Başkanlığı'na ait içme suyu kuyusunun iptali için Mucur Belediyesi ile Mucur Kaymakamlığı’na başvuruda bulundu.

Seyfe Gölü Koruma Derneği Başkanı Mustafa Yavuz, yüzlerce yaban kuşuna yataklık eden Seyfe Gölü'nün geçen yıllarda tamamen kuruduğunu, bu kış geçen bol ve bereketli yağışlara rağmen yeterli oranda dolmadığını, bunun en büyük sebebinin de Mucur Belediyesi’nin burada açtığı kuyular olduğunu söyledi.

200'e yakın türü bulunan göçmen kuşların konaklama ve üreme yeri olan, birinci derecede SİT alanı Seyfe Gölü’ne başta tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sahip çıkması gerektiğini belirten Başkan Mustafa Yavuz, “Gölün kuruma nedeni; göl kenarına içme ve sulama amaçlı açılan kuyulardan kaynaklanıyor. 18 bin nüfuslu Mucur ilçesi içme suyu ihtiyacını bu gölden karşılıyor. Seyfe Gölü'nü besleyen kaynak suları daha yeryüzüne çıkmadan borularla alıp götürülüyor. Gölü besleyen suların çekilmemesi için Kırşehir Valiliğine, Mucur Kaymakamlığı ve Belediyesi ile ilgili makamlara 'Seyfe Gölü Kuş Cenneti kurumasın' diye uyarıcı dilekçeler verdik, ama hiç dikkate alınmadı. Gölden kalkan tuzlu toz bulutları şimdi çevrede bulunan bitki örtüsüne zarar veriyor. Bunun artık önüne geçilmesi için önce Mucur Belediyesi buradaki içme suyu kuyusunu kapatmalı ve buradan ilçeye götürdüğü suyu durdurmalı” dedi.

Başkanı Yavuz, “DSİ tarafından Mucur Belediyesi için çok güzel ve  Mucur’a yakın yeni kuyular açmış ve belediyeye vermiştir. Ancak Belediye her ne hikmetse 2006 yılından beri izinsiz olarak kuyulardan aralıksız su çekimini sürdürmüş, pınarlarımızı ve kaynaklarımızı kurutarak binlerce, onbinlerce yılda meydana gelen dokuyu bozmuştur maalesef. Şimdi Gölü kurtarma, cenneti yeniden canlandırma zamanıdır. Herkes elini taşın altına koymalı kuyular iptal edilmeli, tarımsal amaçlı Yamula-Kalaba-Seyfe Projesi gibi kaynaklar devreye sokulmalıdır” önerisinde bulundu.

13 Nisan 2022 tarihinde Seyfe Gölü Koruma Derneği Başkanı emekli öğretmen Mustafa Yavuz adına Vekili Avukat Yücel Yılmaz Mucur Kaymakamlığı ile Mucur Belediyesi’ne gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Mucur İlçesi içme suyu, Seyfe Köyünde bulunan 1049 nolu Mucur Belediye Başkanlığına ait kuyudan karşılanmaktadır. İşbu kuyunun faaliyeti 02/11/2006 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Etüt planlama ve Tahsisler Dairesi başkanlığı tarafından iptal edilmiştir. Bu kuyunun ikamesi olarak Gümüşkümbet Köyü sınırlan içerisinde kuyu açılmış ve Mucur Belediyesine teslim edilmiştir. Mucur Belediye Başkanlığının içme suyu ihtiyacının ikame edilen kuyudan temin etmesi gerektiği konusunda Kırşehir Valiliği de bilgilendirilmiştir. Kırşehir Valiliğince Seyfe havzasında yer alan sulama amaçlı kuyu tahsisleri iptal edilmiş olup Seyfe gölünün ekolojik dengesinin bozulmasının ciddiyetinin farkına varılması ile idarece bu hususta müspet adımlar atılmaktadır. Ancak bu idari kararların uygulanması noktasında sorunlar mevcut olup bu uygulama sorunlarının giderilmesi için her türlü yasal yola başvurma kararlılığı içerisindeyiz.

“Seyfe Gölü Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurum kararı ile 1. ve 2. Derece doğal sit alanıdır. 10.700 hektarlık alan tabiatı koruma alanı olup 1994 yılından beri Seyfe Gölü Kuş Cenneti Ramsar Sözleşmesi gereğince Ramsar Alanı ilan edilmiştir. Seyfe Gölü doğal yaşam alanı ekolojik bir güzelliğe sahip Dünyaca bilinen ve yüzlerce kuş türünün konakladığı, barındığı, ürediği doğal bir yaşam alanıdır. Bırakın Mucur ve Kırşehir'i Türkiye ve Dünya genelinde seçkin bir tabiat alanıdır. Bu alan bilinçsiz kullanım, göl kenarına içme ve sulama amaçlı açılan kuyulardan kaynaklı olarak kuruma ile karşı karşıyadır. Çoğu alanda kurumadan kaynaklı toz bulutlan oluşmakta buda çevredeki bitkilere zarar vermektedir. Sonuç itibari ile Seyfe Gölü kurumak üzere olup bu ekolojik düzen bu ortak miras artık bir daha geriye dönüş olmamak üzere bozulmak üzeredir. Bırakın üst düzey Siyasi ya da İdari kimliğe sahip olmayı bu coğrafyada yaşayan her bireyin bu konuda hassasiyet göstermesi insani bir vecibedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün karar ve yazılarına, Kırşehir Valiliği kararlarına, Orman ve Su İşleri Bakanlığının almış olduğu kararlara ve Uluslararası sözleşmelere rağmen, Seyfe Köyünde bulunan kuyunun tahsis kararının iptal edilmesine rağmen, Seyfe Gölü havzasında bulunan ve Mucur Belediye Başkanlığı tarafından kullanılan 1049 numaralı kuyu, yukarıda belirttiğimiz üzere doğal yaşam alanı, ekolojik güzellik merkezi olan Seyfe Gölü'nü harap etmektedir. Bir an önce buna ilişkin haksız eylemin durdurulması büyük önem arz etmektedir. Sayın makamınızca bu hususta gerekli idari ve yasal işlemlerin başlatılmasını ve buna ilişkin tarafımıza bilgi verilmesini vekâleten saygıyla arz ve talep ederiz.” (HABER: BEYHAN BALLI)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER