CHP Kırşehir İl Başkanı İsa Şahin:

“Hukuksuzluğa teslim olmayacağız”

CHP Kırşehir İl Başkanı İsa Şahin,  bir basın açıklaması yaparak Anayasada yapılanları hukuk darbesi olarak değerlendirdi.

Anayasayı ortadan kaldıranlara karşı gerektiği takdirde sokaklarda ve meydanlarda direneceklerini ve hukuksuzluğa teslim olmayacaklarını belirten Başkan İsa Şahin, Cacabey Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti:

“9 Kasım 2023 günü ülkemizde iktidarın onayı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi eliyle bir hukuk darbesi yaşanmıştır. Bu hukuk darbesi milli iradeyi yok sayan, Anayasayı tanımayan bir devlet krizine yol açmıştır. 14 Mayıs 2023 tarihinde Hatay Milletvekili seçilen Av. Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvurusu neticesinde Anayasa Mahkemesinin “hak ihlali kararı”, “cezanın infazının durdurulması” ve “ceza infaz kurumundan tahliyesine” dair kararına Yargıtay 3. Ceza Dairesi 9 Kasım 2023 tarihinde 23 sayfalık gerekçeli kararında Anayasa Mahkemesi kararına “uymama” ve anayasa mahkemesi üyeleri hakkında “suç duyurusunda bulunulmasına” şeklinde karar vererek Anayasanın 153.maddesine açıkça aykırı karar vermişlerdir. Bu karar ile yapılan hukuki tartışmalar Can Atalay’ın hak ihlali boyutundan çıkarak artık ülkemizde hukukun üstünlüğünün varlık mücadelesi noktasına evrilmiştir.

“Partimiz, bu darbe girişimine karşı direnme kararlılığını ilk andan itibaren ortaya koymuştur. 28. Dönem Milletvekillerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ' Adalet Nöbeti'ni sürdürmektedir.

“Bilindiği üzere, Anayasanın 153. Maddesinin 6. Fıkrası  “Anayasa Mahkemesi Kararları Resmi Gazete’de yayımlanır. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” Şeklindedir. Bu hüküm yoruma ihtiyaç duymayacak derecede açık, net ve emredici olmasına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan ve bugüne kadar da görülmemiş bir karara imza atarak Anayasada sayılan kurumları yok saymış, meşruiyetini sorgulamış, yargılama faaliyeti dışında da eylemlerde bulunulduğunu ima ederek Anayasal düzene saldırmıştır.

“Anayasamızın 2. Maddesi ki bu maddesi, değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemezdir ve o maddede Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu kabul edilmiş ve güvence altına alınmıştır. Hukuk Devleti ise insan haklarını gerçekleştiren, hukukun üstünlüğü ilkesini gözeterek adaleti, hukuk güvenliğini sağlayan devlettir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasanın açık hükmüne rağmen Anayasa Mahkemesinin kararına uymama yönünde verdiği kararla yurttaşın hukuk güvenliğini zedeleyerek hukuk devletini ve onu oluşturan en önemli kurumlardan Anayasa Mahkemesini sorgulatılmasına ve hedef gösterilmesine yol açmışlardır.

“Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in de belirtmiş olduğu gibi,  Anayasayı ortadan kaldıranlara karşı gerektiği takdirde sokaklarda direneceğiz, meydanlarda direneceğiz ancak  bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız.”(HABER. İLKNUR ÖNCÜ)

Vali Buhara: “Kırşehir’in huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz” Vali Buhara: “Kırşehir’in huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz”