Kırşehir’de düzensiz göçe geçit yok

Kırşehir’de düzensiz göçe geçit yok

Kırşehir Valiliği Vali H. Mete Buhara imzasıyla “Düzensiz Göçle  Mücadele” konulu genel emir yayınlandı…

Kırşehir Valiliği tarafından “Düzensiz Göçle Mücadele” konulu Genel Emir yayınlandı.

Kırşehir Valiliği, ilimizde düzensiz göçün önlenmesi düzensiz göç ile etkili mücadele ve etkin geri gönderme mekanizmasının oluşturulması amacıyla, Vali H. Mete Buhara imzasıyla yayınlanan 2022/03 sayılı Genel Emir’de şu ifadelere yer verildi;

“Türkiye hem coğrafi konumu hem de bulunduğu bölgede yaşanan krizler nedeniyle göç hareketliliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında bulunmaktadır. Ülkemiz Suriye, Afganistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere istikrarsızlık yaşanan bölgelerden gelerek Avrupa’ya geçmek isteyenler için transit ülke olmasının yanında hedef ülke konumuna gelmiştir.

Düzensiz göçle mücadele etkin bir şekilde yürütülerek 2019 yılında 454.662 düzensiz göçmen (kaçak göçmen) yakalanmış olup 2020 yılında dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle yakalanan düzensiz göçmen sayısı azalış göstererek 122.302 olarak kaydedilmiştir. Pandeminin etkisini kaybetmesi ve seyahat yasaklarının kaldırılması ile birlikte 2021 yılında 162.996 düzensiz göçmen yakalanmış, 2022 yılında ise bu sayı 100 bin 984’e ulaşmıştır.

Söz konusu düzensiz göç akınları karşısında, düzensiz göçle mücadele alanında kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir strateji izlenmektedir. Bu çerçevede, düzensiz göçün kaynağında önlenmesi, sınır güvenliğinin arttırılması, düzensiz göçle ülke içerisinde etkili mücadele ve etkin geri gönderme mekanizması oluşturulması temel hedeflerimizdir. Alınan tüm tedbirler karşısında, özellikle göçmen kaçakçılarının yeni yöntemler kullandığı, düzensiz göçmenlerin yeni rotalar oluşturmaya çalıştığı bilinmektedir. Söz konusu yeni gelişmeler ışığında ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi elzem hale gelmiştir.           

Bu kapsamda 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 9’uncu maddesi, valilere, ilgili mevzuatın yüklediği ödevleri yerine getirmek amacıyla genel emir çıkarma, mevzuatın gerektirdiği tüm işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alma ve ilin her yönden genel idaresini düzenleme ile denetleme yetkisi vermektedir. Söz konusu yetkiler çerçevesinde?

1) Ticari taksilerin il dışına yabancı yolcu taşıması halinde ekte yer alan ve yabancıların iller arası seyahatlerine imkân tanıyan belgelerin kontrolü zorunlu olacak, söz konusu belge kontrol yükümlülüğüne uymayan taksiciler hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 102’nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kolluk birimlerince idari para cezası uygulanacak ve göçmen kaçakçılığından adli işlem yapılacaktır.

2) Tır parkı olarak hizmet veren veya tırların hizmet aldığı tesislere tır brandalarını kesip girerek düzensiz göçe konu olan yabancıların engellenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla, tır parklarında kamera sisteminin zorunlu hale getirilmesi ve fiziki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ile kolluk birimlerimizce tır parklarında denetimlerin arttırılması maksadıyla Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca gerekli çalışmalar ivedilikle yapılacaktır.

Bu karar yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur”

YABANCILARIN ŞEHİRLER ARASI SEYAHATİNE İMKAN TANIYAN BELGELER

Vize veya vize muafiyetine sahip olan yabancılar yanlarında pasaportlarını bulundurmak kaydıyla şehirlerarası seyahat gerçekleştirebilirler.

Bununla birlikte aşağıda sıralanan belgelerden herhangi birine sahip olan yabancıların da şehirlerarası seyahatinde bir engel bulunmamaktadır.


 


 

GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLER


 

Geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılara Valilikler (İl Göç İdaresi Müdürlükleri) tarafından ülkemizde yasal olarak kalış hakkı veren Geçici Koruma Kimlik Belgesi verilir. Kayıtlı olduğu ilden başka bir ile gitmek isteyen Suriye uyruklu yabancılar kayıtlı oldukları ilden yol izin belgesi almak zorundadır.

Suriyelilerin iller arası seyahatleri için aşağıda yer alan her iki belgenin de bulundurulması gerekmektedir.

ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ YABANCILAR

Ülkemizde uluslararası koruma başvurusunda bulunan yabancılara Valilikler (İl Göç İdaresi Müdürlükleri) tarafından uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı kimlik numarasını içeren Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir. Bu kapsamdaki yabancıların seyahatlerine kendilerine düzenlenen yol izin belgesi ile izin verilir. Uluslararası koruma başvuru sahibi yabancıların iller arası seyahatleri için aşağıda yer alan her iki belgenin de bulundurulması gerekmektedir.

ULUSLARARASI KORUMA STATÜ SAHİBİ YABANCILAR

Ülkemizde uluslararası koruma başvurusu uygun bulunan yabancılara Valilikler (İl Göç İdaresi Müdürlükleri) tarafından Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir. Bu kapsamdaki yabancıların seyahatlerine kendilerine düzenlenen yol izin belgesi ile izin verilir. Uluslararası koruma statü sahibi yabancıların iller arası seyahatleri için aşağıda yer alan her iki belgenin de bulundurulması gerekmektedir.

İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA BULUNAN YABANCILAR

Ülkemizde yasal olarak bulunup ikamet izni başvurusunda bulunan yabancılara, Valilikler (İl Göç İdaresi Müdürlükleri) tarafından başvuruları sonuçlanıncaya kadar ülkemizde kalış izni sağlayan İkamet İzni Müracaat Belgesi düzenlenir. Bu yabancılar aşağıdaki belgeyle iller arası seyahat edebilir.

İKAMET İZNİ SAHİBİ YABANCILAR

Ülkemizde ikamet izni ile kalmaya hak kazanmış yabancılara Valilikler (İl Göç İdaresi Müdürlükleri) tarafından düzenlenen belgeler aşağıda paylaşılmıştır. Bu yabancılar, aşağıdaki belgelerden herhangi biriyle iller arası seyahat edebilir.

ÇALIŞMA İZNİ SAHİBİ YABANCILAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni verilen yabancıların sahip olduğu belge aşağıda paylaşılmaktadır. Bu yabancılar, aşağıdaki belgeyle iller arası seyahat edebilir.

VATANSIZ KİŞİLER

Hiçbir devletle vatandaşlık bağı bulunmayan yabancılara düzenlenen Vatansız Kişi Kimlik Belgesi örneği aşağıda paylaşılmaktadır. Bu yabancılar aşağıdaki belgeyle iller arası seyahat edebilir.

Göçmen Belgesi Sahipleri

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Türk soylulara düzenlenen Göçmen Belgesi örneği aşağıda paylaşılmaktadır. Bu yabancılar aşağıdaki belgeyle iller arası seyahat edebilir.

İDARİ GÖZETİMİ SONLANDIRILAN DÜZENSİZ GÖÇMENLER

Sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar belirli bir ilde bildirim yükümlülüğüne tabi tutulan ancak çeşitli gerekçelerle başka bir ile seyahatine izin verilen düzensiz göçmenlere Valilikler (İl Göç İdaresi Müdürlükleri) tarafından Yol İzin Belgesi düzenlenmektedir. Bu yabancılar, aşağıdaki belgeyle iller arası seyahat edebilir.

ÇIKIŞ İZİN BELGESİ VERİLEN DÜZENSİZ GÖÇMENLER

Ülkemizden ayrılmak üzere kendi başına çıkış yapacak olan düzensiz göçmenlere Valilikler (İl Göç İdaresi Müdürlükleri) tarafından verilen Çıkış İzin Belgesi örneği aşağıda paylaşılmaktadır. Bu yabancılar aşağıdaki belgeyle iller arası seyahat edebilir. (HABER MERKEZİ)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER