“Kadın istihdamını artıran işletmelere   ödül veya teşvik desteği verilmeli”

“Kadın istihdamını artıran işletmelere   ödül veya teşvik desteği verilmeli”

Kırşehir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kangal’dan Kadınlar Günü mesajı…
“Kadın istihdamını artıran işletmelere  
ödül veya teşvik desteği verilmeli”

TOBB Kırşehir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kangal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
2007 yılında kurulan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun faaliyetleri ve projelerini değerlendiren Başkan Hatice Kangal, yayınladığı mesajda şunları ifade etti:
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, 2007 yılında kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek, girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek üzere TOBB Kadın Girişimciler Kurulu kurulmuştur.
“TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, 81 ilde 7000 üyesi ile ülkemizin en geniş girişimci kadın ağıdır. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üye profilini; Kendi sahalarında lider konumda işkadınları, işadamları, Profesyonel yöneticiler, Girişimcilik konusunda akademik çalışma yapan akademisyenler, Bölgesel ya da ulusal ölçekte faaliyet yürüten STK yöneticileri, Girişimciliği destekleyen kamu kurum ya da kuruluşu temsilcileri oluşturmaktadır.
“Kadının toplumda ki geleneksel rolü olan anneliği, eş ve ev kadını rolü, iş hayatında karşısına bir engel olarak çıkabiliyor. Bazı iş yerleri evli olan, gebelik planlayan veya çocuğu olan kadınları işe alım sürecinde otomatik olarak eliyor veya süreç içerisinde işten çıkarmalarla karşı karşıya bırakabiliyorlar. Buna rağmen; erkek iş gücünün ağırlıklı olduğu sektörlerde bile görüyoruz ki; uygun çalışma koşulları sağlandığı takdirde kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş ve çalışamayacağı hiçbir sektör yoktur. Ancak günümüzde pandemi gibi bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Pandemi süreci; cinsiyetler arası eşitsizliği maalesef daha da artırdı. IMF’in son hazırladığı rapora göre; salgın döneminde kadınlar erkeklerin 4 katı daha fazla ücretsiz iş yaptı. Ücretsiz iş yükü ise kadınlar için günde 2,9 saatten 4,5 saate, erkekler için ise 0,3 saatten 1,1 saate çıktı.
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı  (TEPAV) işbirliğinde hazırlanan “81 ilde Türkiye’nin Cinsiyet Eşitliği Karnesi” lansmanın da duyduğumuz veriler bizi derinden sarstı ve 81 ilde Cinsiyet Eşitliği Karnesini nasıl düzeltebiliriz diye projeler geliştirmemizi sağladı. 43 il Türkiye’nin ortalama değerinden daha düşük bir toplumsal cinsiyet eşitliği performansına sahipken; geri kalan 38 il ise Türkiye’nin ortalama performansından daha iyi bir performans sergiliyor.
“Bu karneyi düzeltmek amaçlı olarak öncelikle; TOBB olarak 81 il kurulunun yaptığı çalışmaları takip edebilmek adına illerde uygulanacak projeleri rapor ile aynı başlıklar altında topladık.
“1-Cinsiyet Eşitliği Farkındalık ve Eğitim Projeleri,
“2-Üretim-Girişimcilik ve İş Dünyasında Kadın Projeleri, Eylem Planı;
“3-Cinsiyet Eşitliği Farkındalık ve Eğitim Projeleri:
“*İlde kamu kurum ve kuruluşlarından bir temsilci atanarak “Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” kurulması. Burada hedefimiz: Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak, katılımcılarda eşitlikçi tutum değişikliği oluşmasına katkıda bulunmak, kadınların her düzeyde eğitimlerini desteklemek, toplumda kadına karşı saygınlığı artırmak.
“*Kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanması için çalışmalar yapılması. Yükseköğrenim mezunu olan kadınların %50’si işgücüne katılıyor. Daha alt eğitim gruplarında işgücüne katılım oranı düşüyor. Kadınların yüksek öğrenime devam etmesi için çalışmalar yapılmalı.
“*Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak cinsiyet eşitliği kavramını anlatan “Ülkemizde Cinsiyet Eşitliği” başlıklı eğitim düzenlenmesi.
“*İş dünyasında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.
“2-Üretim – Girişimcilik ve İş Dünyasında Kadın Projeleri,
“*Devlet kamu alım ihalelerinde kadın girişimcilere %35 fiyat avantajı sağlanması kadın girişimci sayısının artmasına büyük katkı sağlayacak.
“*Kırsaldaki kayıt dışı çalışan kadınların istihdama katılmaları için teşvik edici çalışmalar yapılması.
“*Tarımda kadın girişimciliğinin artmasına yönelik çalışmalar yapmak. Destek ve teşviklerle ilgili bilgilendirmeler yaparak kadınların kendi işlerini kurmasına destek vermek. Kırsal kesimdeki kadınlara gelir sağlayacak alanlara girmeleri için kurumlarla birlikte çalışmak ve kırsal kesimde çalışan kadınların teknolojik imkanlardan ve gelişmelerden yararlanması için çalışmalar yapmak.
“*Kadınların ürettikleri ürünlere değer katmak ve bilinirliğini artırmak amacıyla ürünlerin markalaşması ve pazarlanmasına katkıda bulunmak ve ihracat yapmasına destek olmak.
“*Kadınların güçlenmelerinin ilerletilmesi için özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji kullanımının geliştirilmesi.
“*Kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenmesi.
“*Mevcut kooperatifleri desteklemek ve kooperatif sayısını artırmak. Hali hazırda kurulu olan Kadın Kooperatiflerinin uzun süreçli olamaması nedeniyle ihtiyaçları olan eğitim (finans, pazarlama, e-ticaret ve teşvikler) desteklerinin verilmesi ve yol haritalarının çizilmesi konusunda yardımcı olmak.
“*Yerel Yönetimlerle birlikte beceri kursları açmak.  Açılacak kursların kolay ulaşılabilir lokasyonda olması ve anlatım dilinin ilin dinamiklerine göre sadeleştirilmesi.
“*Kadınların işgücüne katılmasını artırmak için meslekleşmeye yönelik çalışmalar hız kazanmalı. Amacımız cinsiyete dayalı meslek algısını değiştirmek. Kız öğrencilerin mühendis/teknisyen olması için mentör ve rol model olmak, özendirmek ve kariyer danışmanlığı yapmak hedefimiz.
“İş̧verenlerle görüşülerek kadınlara ihtiyaç duyulan alanlar, meslek ve temel beceri ihtiyacı tespit edilerek bu alanlarda kadınların eğitilmesi ve istihdam edilmesi.
“*Kadın istihdamını artırmak için kadın istihdam eden işletmelere ödül veya teşvik mekanizmasının geliştirmek. 
*Kadınların işgücüne katılmasında en önemli engellerden birisi çocuk, yaşlı ve engelli bakımı. Sosyo ekonomik düzeyleri düşük olan mahallelerde ilkokul çocukları için etüt merkezleri kurarak, kadınların çocuklarını güvenli alana teslim ederek işgücünden ayrılmalarına engel olmayı ve OSB’lerde kurum ve kuruluşların desteği ile kreşler açarak kadının sanayide çalışmasının önünü açmayı hedefliyoruz. 
“Kurulum ve şahsım adına tüm Kadınlarımızın 08 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum.” (    HABER MERKEZİ)
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER