Granit tesisinde kapasite artırılacak

Granit tesisinde kapasite artırılacak

                Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, granit işletme tesisinde kapasite artışı yapılacağını ve projeye ilişkin çevresel etki değerlendirme sürecinin başladığını bildirdi.

                Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı duyuruda; "Kırşehir İli Merkez, ilçesi 2871 ada, 5 parsel mevkiinde yapılması planlanan Granit İşleme Tesisi Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak Kırşehir Valiliği'ne sunulan proje tanıtım dosyasının Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır" şeklinde bilgiler aktardı.

                Projeye ilişkin şu bilgiler kaydedildi: "Hali hazırda; Kırşehir İli, Merkez İlçe, Yenice Mahallesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırları içerisinde (2871 ada-5 parsel) Granitaş Granit Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (A.Ş.)’ne ait 241.920 m2 /yıl kapasiteli granit işleme tesisi faaliyetini sürdürmektedir.

                Granitaş Granit Sanayi ve Ticaret A.Ş.; organizasyonunu, ürünlerini, hizmetlerini, teknolojisini, alt yapısını, insan gücünü, finansal kaynaklarını ve çevresi ile ilişkilerini değişimin gereklerine göre geliştirme ve güncellemeyi misyon edinmiştir. Bu amaçla, yeni ve teknolojinin sunmuş olduğu imkanlardan faydalanarak hali hazırda işletilmekte olan tesise daha çevreci ve atık miktarını %33’ten %24’e indirebilen makine/ekipman takviyesiyle üretim kapasitesini 741.920 m2 /yıl’a (17.000 m3/yıl) çıkarmayı planlamaktadır.

                Kapasite artışı faaliyeti makine/ekipman ilavesi ile yapılacak olup, mevcut tesise alan ilavesi söz konusu değildir. Her birinin kapasitesi 250.000 m2/yıl (6.000 m3 /yıl) olan 2 adet Breton marka 76 telli Multiwire granit kesim makinesi, mevcuttaki blok stok sahası içerisinde konuşlandırılacaktır.

                Tesiste mevcut durumda olduğu gibi kapasite artışı sonrasında da; 2872 sayılı “Çevre Kanunu” ve bu kanuna bağlı yönetmelik hükümlerine uygun şekilde toplanan atıklar, lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf edilmeye devam edecektir. Öte yandan tesiste üretim faaliyetlerinden kaynaklı herhangi bir atıksu oluşumu söz konusu olmayıp, sistem içerisinde su kullanımları devir daim şeklinde gerçekleşmektedir. Faaliyet sahibi, üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği tesiste Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştır. Tesiste, “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında herhangi bir yakma sistemi kullanılmadığı, üretime ait herhangi bir emisyon kaynağı bulunmadığından dolayı hali hazırda çevre izninden de muaf durumdadır.

                Planlanan kapasite artışıyla üretim miktarında artış yapılacak olup; mevcut tesisin açık ve kapalı alanlarına herhangi bir alan ilavesi yapılmayacaktır. Kapasite artışı; tesise alınacak 2 adet Breton marka 76 telli Multiwire granit kesim makinesi ile gerçekleştirilecek olup, bahse konu makineler mevcuttaki blok stok sahası içerisinde konuşlandırılacaktır. Herbir makinenin kapasitesi 250.000 m2/yıl (6.000 m3 /yıl) olup, tesisin toplam kapasitesinin 241.920 m2 /yıl (5.000 m3 /yıl)’dan 741.920 m2 /yıl’a (17.000 m 3 /yıl) çıkartılması planlanmaktadır. Tesiste proje sahibinin kendisine ait olan ocak alanlarından getirilen granitler işlenmektedir.

                Söz konusu tesis Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (mülga) tarafından üretim kapasitesinin (mülga) 25.11.2014 tarih 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği listelerindeki eşik değerden az olması sebebiyle kapsam dışı olarak değerlendirilmiştir.

                Tesis alanının hali hazırda mevcut olması ve kapasite artışının sadece makine/ekipman ilavesi yoluyla gerçekleştirilecek olmasından dolayı alternatif alan arayışına gidilmemiştir. Öte yandan tesis alanının organize sanayi bölgesinde yer alması, hammadde ve nihai ürün nakliyeleri için mevcut karayollarının kullanılacak olması da başka alan alternatifinin düşünülmemesi açıdan önemli bir avantaj oluşturmuştur. Tesiste gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek üretim yöntemleri, Türkiye’de ve dünyada geçerliliği olan ve kabul görmüş prosesleri içermektedir. Buna ilaveten yeni alınacak makineler, üretim faaliyetlerinde meydana gelecek proses atığı miktarını %33’ten %24’e düşürecek nitelikte olduğundan, çevresel açıdan daha olumlu bir hizmet sunma imkanı da yaratmaktadır.

                Hali hazırda faaliyetine devam eden tesiste güncel durumda 78 kişi çalışmakta olup, kapasite artışı sonrasında ilave personele ihtiyaç olmayacaktır. Tesiste mevcut durumda tek vardiya şeklinde çalışmalar devam etmekte olup, kapasite artışına konu makinelerin bulunduğu ünitelerde ise 2 vardiya olarak çalışmalar yürütülecektir." (HABER: SEDA BAYSAL)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER