TIP FAKÜLTESİ'NDE ÖĞRETİM ÜYESİ ARTIYOR

Tıp Fakültesi’ne öğrenci alımı noktasında gerekli olan yeter sayıya ulaşmak için öğretim üyesi alımı yapılacak. .

TIP FAKÜLTESİ'NDE ÖĞRETİM ÜYESİ ARTIYOR
Tıp Fakültesi’ne öğrenci alımı noktasında gerekli olan yeter sayıya ulaşmak için öğretim üyesi alımı yapılacak...

KIRŞEHİR Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi’ne öğrenci alımını sağlamak için gerekli olan öğretim üyesi kriterini yerine getirme noktasında yeni adımlar atıyor.
Ahi Evran Üniversitesi 2547 sayılı kanunun 23, 25 ve 26. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Tıp Fakültesi’ne yardımcı doçent unvanında öğretim üyeleri alacak.
Tıp Fakültesi’nin tıbbi Patoloji uzmanı olarak Cerrahi Tıp Bilimleri/Tıbbi Patoloji Bölümü’ne; tıbbi fizyoloji uzmanı olarak da Temel Tıp Bilimleri/Fizyoloji Bölümü’ne öğretim üyesi alınacak.
Aday, başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe ile birlikte özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durum belgesi, diplomalarının tasdikli sureti, kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi ile Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, yayın listesi, bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalarla birlikte başvurusunu yapabilecek. Adaylar belirtilen belgeleri içeren 4 adet dosya teslim edecekler.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekirken, yardımcı doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 sayılı kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak.
İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecek. Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığı’nda görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunlu olacak.
Başvurular 17 Şubat 2015 Salı günü mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecek.
Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2015, 14:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER