Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu:

“Görme bozukluğuna zamanında müdahale edilmezse kalıcı sonuçlar doğurabilir…”

 Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, 13 Ekim Dünya Görme Günü'nde yaptığı açıklamada, "Görme bozukluğu, zamanında müdahale edilmezse yaşam boyu birey için ciddi ve kalıcı olabilecek sonuçlar doğurabilir" dedi.

13 Ekim Dünya Görme Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kırşehir İl Sağlık Müdürü Değirmencioğlu, “Dünya Görme Günü”nün önemine dikkat çekti.

Önlenebilir körlük ve görme kusurları konusunda küresel dikkat çekmek için her yıl Ekim ayının ikinci perşembe günü düzenlenen farkındalık günü olduğunu belirten Ertan Değirmencioğlu, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Kumar Bağımlılığı Neden Olur Kumar Bağımlılığı Neden Olur

“Dünya Sağlık Örgütüne göre küresel olarak, 1 milyar insanın önlenebilecek veya henüz çözülmemiş bir görme bozukluğu vardır. Bu 1 milyar insan, kırma kusuru (123,7 milyon), katarakt (65,2 milyon), glokom (6,9 milyon), korneal opasiteler (4,2 milyon), diyabetik retinopati (3 milyon) ve trahom (2 milyon) ve yanı sıra yaşlılığın neden olduğu yakın görme bozukluğu (826 milyon) nedeniyle orta veya şiddetli uzak görme bozukluğu veya körlüğü olanları içermektedir. Nüfus artışı ve yaşlanmanın daha fazla insanın görme bozukluğu olma riskini artırması beklenmektedir.

“Engelli nüfusa ilişkin veri ihtiyacını gidermek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca oluşturulan Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı; 1.422.159’u erkek, 1.107.542’si kadın olmak üzere 2.529.701’dir. Ağır engeli olan kişi sayısı 778.528’dir. Bunların %11,1 ini görme engelliler oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2008 yılından itibaren bireylerin genel sağlık durumunun ortaya çıkarılması ve kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan sağlık göstergesine yönelik bilgilerin elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen Sağlık Araştırması kapsamında ise 2016 yılında 15 yaş üzeri nüfusta görme sorunu olan birey oranı %6,9’dur.

“Yaşam boyu göz rahatsızlıkları ve görme bozukluğu ile ilişkili tüm ihtiyaçları karşılamak için sağlığın teşviki, önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu için etkili müdahaleler mevcuttur. Bazıları, uygulanması en uygun ve uygun maliyetli olanlardır. Çocuklarda sık görülen görme kusurlarına yönelik tarama çalışmaları da bu programlar içindedir. Ülkemizde çocukluk çağında göz ve görme taraması programları yürütülmektedir.

NEDEN TARAMA YAPILIYOR?

“Görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve yetersiz görmesi olan bebek ve çocukları erken dönemde tanımak için tarama yapılıyor.

TARAMA HANGİ HASTALIKLARI SAPTAMAYA YARIYOR?

“Çocuklarda yapılacak görme taramaları ile tanınabilen hastalıkların başında; şaşılık, kırma kusurları, katarakt ya da göz tembelliği gelmektedir. 

AMBLİYOPİ – GÖZ TEMBELLİĞİ NEDİR?

“Gözlerde veya görme yollarında bilinen bir sorun olmamasına rağmen, görme keskinliğindeki azalmadır. Göz tembelliği, her iki gözde de görülebilir ve görme azlığının önlenebilir bir nedenidir.  Görme gelişimi için önemli olan 0-7 yaştır, göz tembelliği bu dönemde gelişebilir. Göz tembelliği, tanı konduğunda tedavisi mümkün bir görme problemidir. Bu nedenle okul öncesi yaşta görme tarama programları çok önemlidir. Görmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve yetersiz görmesi olan olguları erken dönemde tanımak, tedavi etmek için 36-48 aylık çocuklara ve okul çağı çocuklara (ilkokul 1. sınıflara) Görme Taraması Programı başlatılmıştır. Görme taraması için aile hekimine başvurulmalıdır.

TARAMA KİMLERE YAPILIR?

0-3 ay bebekler, 36-48 aylık çocuklarda ve ilkokul 1. sınıflarda görme taraması yapılması gereklidir. 

TARAMA NERELERDE VE KİMLER TARAFINDAN YAPILIYOR?

“Ülkemizde hali hazırda aile hekimlerince Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak görme taraması yapılmaktadır. Aile hekimlerinin gerekli gördüğü durumlarda bebek ve çocuklar göz hastalıkları uzmanlarına sevk edilmektedir.

TARAMA TESTİ OLARAK HANGİ TESTLER KULLANILIYOR? BEBEĞİME/ÇOCUĞUMA ZARAR VERİR Mİ?

“0-3 aylık bebeklere göz muayenesi ve Kırmızı Refle Testi, 36-48 aylık bebeklere ise göz muayenesi, Kırmızı Refle Testi ve Lea Sembol Testi ile tarama yapılmaktadır. Bebek ya da çocuklara zarar ya da acı veren uygulamalar değildir. 

GÖRME BOZUKLUĞU ŞÜPHESİ OLAN BEBEK/ÇOCUKLARA NELER YAPILIYOR?

“Bu çocuklar, mutlaka göz hastalıkları uzmanının olduğu bir üst merkeze sevk edilip ileri testler uygulanmaktadır. Eğer görme ile ilgili bir hastalık tanısı alırlarsa, o zaman hastalığın türüne ve nedenine göre tedavi seçenekleri mümkündür.” (HABER MERKEZİ)