Galatasaray Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 29(yirmidokuz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Kırşehir Hükümet Konağı inşaatına başlanıyor Kırşehir Hükümet Konağı inşaatına başlanıyor

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi"ilan.gov.tr'de yer alıyor Ayrıntılı bilgi için tıklayınız