657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Kırşehir Hükümet Konağı inşaatına başlanıyor Kırşehir Hükümet Konağı inşaatına başlanıyor

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi"ilan.gov.tr'de yer alıyor Ayrıntılı bilgi için tıklayınız