Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğüne ilişkin mekanizmaların değerlendirilerek güçlendirileceğinin bildirildiği plana göre, kota-ceza yönteminin ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulanan idari para cezalarının etkinliği ve istihdama katkısı ile uygulamaya ilişkin denetimler artırılacak.

İdari para cezalarının engellilere yönelik istihdam projelerinde etkin kullanımını sağlamaya yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülerek proje üretme kapasitesi geliştirilecek.

İşe alım ve çalışma süreçlerinde danışmanlık, yönlendirme, işbaşı eğitim ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin etkinliği ve yaygınlığı artırılacak. İl ve iş kolu düzeyinde ihtiyaçlar belirlenerek bu çerçevede danışmanlık, yönlendirme, işbaşı eğitim ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin planlaması yapılacak.

DESTEKLİ İSTİHDAMIN MEVZUAT ALTYAPISI OLUŞTURULACAK

Plan kapsamında, Türkiye'de destekli istihdamın mevzuat altyapısı oluşturularak destekli istihdam, bir istihdam modeli olarak uygulanacak.

Engelli istihdamında engelli bireyin iş öncesi, iş sırası ve iş sonrasında bir iş ve meslek danışmanı tarafından desteklenmesini içeren destekli istihdam modeline ilişkin mevzuat ve personel altyapısı oluşturulacak. Destekli istihdama yönelik yürütülen pilot projeler yaygınlaştırılacak.

ERİŞİLEBİLİRLİK KONUSUNDAKİ DENETİMLERİN ETKİNLİĞİ ARTIRILACAK

Fiziksel çevre şartları, ulaşım hizmetleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, basılı, dijital ve görsel medya yayınları ile kamusal hizmetler engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilecek.

Erişilebilirliği ilgilendiren işlerde çalışan meslek grupları başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde erişilebilirlik konusunda bilgi ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.Erişilebilirlik konusundaki denetimlerin etkinliği artırılacak ve erişilebilirliğe ilişkin ürün ve hizmetler ile erişilebilirlik düzenlemelerine yönelik destek mekanizmaları geliştirilecek.

ENGELLİ KADIN VE KIZ ÇOCUKLARINI KAPSAYAN VERİLER OLUŞTURULACAK

U17 TAKIMIMIZ, GÜNEYKENT’TE ÇALIŞTI U17 TAKIMIMIZ, GÜNEYKENT’TE ÇALIŞTI

12. Kalkınma Planı'na göre, Ulusal Engelliler Veri Tabanı'nda ulusal bakım ihtiyaçları ve uluslararası standartlarla uyumlu, güncel, kapsamlı ve kaliteli engellilik göstergelerinin üretilmesi için çalışmalar yapılacak.

Ulusal Engelliler Veri Tabanındaki kapsam eksikliğinin giderilmesi ve veri kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin yürütülen güncelleme çalışmaları tamamlanacak. Engelli bireylere ilişkin verilerin toplanmasında ve analizinde kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı bir yaklaşım benimsenerek engelli kadınlar ile kız çocuklarını kapsayan veriler oluşturulacak.

Engelli bireylerin iyileşme ve gelişme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla spor faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Spor tesisleri ve aletleri erişilebilir hale getirilecek ve kullanımları desteklenecek.

Plandaki bu politika ve tedbirlerle, engelliliğin önlenmesi, erken tanı ve teşhisle müdahale edilerek ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi, başta bakım, eğitim ve istihdam olmak üzere engelli bireylere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına engellerini hissettirmeyecek şekilde katılımlarının ve erişilebilirliğin sağlanması amaçlanıyor. (ANKARA, AA)