Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Su Verimliliği Seferberliği Eğitim Programına katılmak ve tarım sektörü temsilcilerimiz ile bir araya gelmek üzere İlimize geldi.

Programına Valiliğimizi ziyaret ederek başlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Şeref Defterimizi imzaladı. Vali H. Mete Buhara ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Vahit Kirişçi, ilimizin tarım ve orman durumu hakkında genel brifing aldı.

Bakan Kirişçi, Kırşehir Valiliği’ni ziyaretinin ardından Vali H. Mete Buhara ve beraberindeki heyet ile birlikte, Hüsnü Özyeğin İlköğretim Okulunda düzenlenecek olan ‘Su Verimliliği Seferberliği Eğitim Programı’na geçti.

Burada konuşan Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi, “Ahi Evran’ın şehrinde, Ahi Evran gençliğinin yetiştiği okullarda su verimliliği seferberliğini başlatmaktan büyük onur duyduğumu belirtiyor, Anadolu Ahiliğinin kurucusu; ‘Elini, sofranı, kapını açık; gözünü, dilini, belini bağlı tut’ diyen gönül adamı Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere, tüm ahileri ve ustaları rahmetle anıyorum.” dedi.

Ahiliği üretimde ihtiyaçları ve kaliteyi önde tutmak, tüketimde de israftan kaçınmak olarak nitelendiren Bakan Kirişçci, “Bizler nehir kenarında dahi olsak, suyu israf etmeden kullanmamız gerektiğini öğreten bir inancın mensuplarıyız. Su, sınırsız bir kaynak değildir, israf edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur’ şiarından hareketle; milli servetimiz olan suyu, bir seferberlik bilinci ile korumak üzere ‘suda sıfır kayıp’ teması ile yola çıktık. Bundan böyle çocuklarımız ve gençlerimiz su verimliliği çalışmalarında aktif biçimde yer alacaklar. Kırşehirli gençlerimiz, inşallah bu konuda da öncü olacaklardır. İnanıyorum ki, Ahiliğin başkenti Kırşehir’de, ahilik geleneğini bilen gençlerimizin, çocuklarımızın katkısıyla su verimliliği seferberliğimiz çok daha başarılı olacaktır.” şeklinde konuştu.

2023 hububat alım  fiyatları açıklandı 2023 hububat alım fiyatları açıklandı

Bakan Kirişçci, sözlerine şöyle devam etti:

“Su, bütün canlılar için hayati bir ihtiyaç ve vazgeçilemez bir kaynaktır. Su, mavi küremize rengini veren, hayatın ve medeniyetin kaynağı; hem geçmişimiz, hem de geleceğimizdir. İnsanoğlu var olduğundan beri, tüm büyük medeniyetler su kaynaklarının etrafında kurulmuştur, yani suyun olduğu yerde hayat vardır. Ne yazık ki bugün, küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyamız; su kıtlığı, kuraklık ve hatta çölleşme tehdidiyle karşı karşıyadır. Tüm dünyadaki tatlı su kaynaklarının sadece yüzde 1,2’si yüzeyde ve erişilebilir durumdadır. Bu erişilebilen tatlı su kaynakları da başta kirlilik, kuraklık, iklim değişikliği, nüfus artışı, su kayıpları, sürdürülebilir olmayan aşırı kullanımlar gibi pek çok tehditle karşıya karşıyadır. Ülkemiz, küresel iklim değişikliği etkilerinin yoğun olarak hissedileceği Akdeniz iklim kuşağında yer aldığı için, su kaynakları bakımından yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edilmektedir. Su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik gerekli tedbirler alınmadığı takdirde; yakın gelecekte Türkiye’nin su kıtlığı sınırına çok yaklaşması, sonrasında ise su kıtlığı çeken bir ülke durumuna gelmesi muhtemeldir. Bugün gerekli tedbirleri alırsak, ciddiyetle ve dikkatle uygularsak, çocuklarımıza daha fazla su kaynağı ve çok daha güzel bir dünya bırakmamız mümkündür. Yaşam kalitemizi ve standartlarımızı bozmadan suyu verimli kullanmamız ve kaynakları doğru yönetmemiz mümkündür. Bunun için her alanda hassasiyetle ve dikkatle Su Verimliliği Uygulamalarını planladık. Bu doğrultuda, ülkemizde su verimliliğinin suyu kullanan tüm sektörlerde yaygınlaştırılması maksadıyla ileriye dönük hedefler ve stratejilerinin belirlendiği Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı 4 Mayıs 2023’te Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan tüm bu çalışmaların hedeflenen noktaya ulaşabilmesi, ancak geniş kitleler ile buluşması ve ülke olarak topyekûn bir seferberlik anlayışıyla hareket etmemiz sayesinde mümkün olabilecektir. Bu anlayışla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, ilk günden itibaren su verimliliği çalışmalarımızı çok önemli bir memleket meselesi olarak görmüş ve sahiplenmiştir.

“31 Ocak 2023’te Saygıdeğer Hanımefendinin himayelerinde su verimliliği seferberliğimizi başlattık. Su verimliliği seferberliğinin başlatılmasına müteakip öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ülke genelinde yüz yüze eğitimlerin verilmesi çalışmalarına başlanmış, Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanması planlanan bir protokol hazırlanmıştır. Bu Protokol, su ile ilgili eğitimler ve etkinlikler kapsamında, su konusunda bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlamayı hedefleyen teorik ve uygulamalı eğitimler ile kazanımların eyleme dönüştürülmesi konusundan yapılacak faaliyetlere ilişkin iş birliğini kapsamaktadır. Hazırlamış olduğumuz taslak iş birliği protokolünün en kısa zamanda imzalanarak, su farkındalığı ve su verimliliği uygulamalarının Millî Eğitim Bakanlığımız vasıtasıyla tüm yurda yayılması sağlanacaktır. İlaveten, su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik farkındalığın arttırılması ve çevre bilincinin kalıcı olarak sağlanması maksadıyla Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik Su Verimliliği Seferberliğine yönelik eğitimler verilmektedir. İlkokuldan itibaren çocuklarımızın suyun verimli kullanımı konusunda farkındalıklarının artmasının toplumun tüm kesimlerine sirayet edeceğine, çocuklarımızın ailelerindeki varsa yanlış alışkanlıkları değiştireceklerine inanıyorum.

“Geleceğin büyükleri olan sizlere sürdürülebilir bir su yönetimi ve temiz bir çevre bırakmak için su ayak izimizi küçültmemiz, yani suyu dikkatli tüketmemiz ve kirlettiğimiz suları azaltmamız, büyük önem taşımaktadır. Atalarımızdan kalan miras değil gelecek nesillerden ödünç aldığımız en değerli hazine olarak gördüğümüz su kaynaklarının korunmasında sizleri “Su Gönüllüleri” ilan ediyorum. Gelin suyumuza ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım, Türkiye Yüzyılı’nda bir damla da biz olalım. Su kaynaklarımızın korunması için, bugünden başlayarak, ne kadar ciddi tedbirler alabilirsek, gelecek nesillere de o kadar yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Okullarımızda başlattığımız seferberlikle, çocuklarımızın bu çalışmaların içinde aktif olarak yer almasıyla, suyun verimli kullanımının tüm ülkemizde ve her alanda daha etkin biçimde uygulayacağına inanıyorum.”

Vali H. Mete Buhara da konuşmasında, “Bugün Kırşehir’de tarım sektörümüz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanacağına inanıyor, Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin okuldaki programı, Vali Buhara ve öğrencilerimizle Suda Sıfır Kayıp Eğitim Tırını gezerek incelemesi ile sona erdi.

Kırşehir Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısında çiftçilerimiz ile bir araya gelen Bakan Kirişçi, bu programın ardından İlimizden ayrıldı. (HABER MERKEZİ)