Yılda 450 ton  alabalık yetiştirilecek

Yılda 450 ton  alabalık yetiştirilecek

    KIRŞEHİR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 450 ton üretimi yapılacak olan alabalık yetiştiriciliği projesi için çevresel etki değerlendirme sürecinin başladığını bildirdi. 
    Kaman ilçesine bağlı Savcılı Kurutlu Köyü mevkii, Hirfanlı Baraj Gölü, 6. bölgede hayata geçirilmesi planlanan 450 ton/yıl Kapasiteli Alabalık Yetiştiriciliği projesi ile ilgili olarak Kırşehir Valiliği'ne sunulan proje tanıtım dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenerek ve projeye ilişkin ÇED Süreci başladı.
    Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konu ile ilgili olarak yaptığı duyurusunda; projeye ilişkin şu detayları aktardı: "Planlanan proje kapsamında, piyasadan temin edilecek alabalık yavrularının, Hirfanlı Baraj Gölünde kurulması planlanan Alabalık yetiştiriciliği tesisine getirilerek baraj gölü içerisinde ağ kafeslerde porsiyonluk ağırlığa getirilinceye kadar beslenmesi ile uygun ağırlığa ulaşan balıkların hasat işlemi sonrasında piyasaya satışı planlanmaktadır. Proje, Ziya Laçin tarafından Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Savcılı Kurutlu Köyü Mevkii, Hirfanlı Baraj Gölü, 6. Bölge sınırları içerisinde 27.977,64 m2
’lik su yüzey alanında ağ kafeslerde 450 ton/yıl Kültür Balıkçılığı (alabalık) yetiştiriciliğinin yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, T.C. Kırşehir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’den 30.11.2021 tarihinde 3575797 sayılı “450 ton/yıl Kapasiteli Alabalık Yetiştiriciliği” ön izin yazısı bulunmaktadır.
    "Planlanan projede 10 m. derinliğindeki 20’lik ağ kafeslerden 21 adet yapılması planlanmaktadır. Hirfanlı Baraj Gölü içerisindeki proje alanı, Kırşehir il merkezinin yaklaşık kuş uçuşu 42 km batısında, Kaman ilçe merkezinin ise yaklaşık kuş uçuşu 18,5 km güneybatısında, Savcılı Kurutlu köyüne ise 2,25 km güneyinde yer almaktadır.
    "Proje Alanı, 1/25.000 ölçekli memleket haritalarında J31-d1 ve J31-d2 paftalarında bulunmakta olup, 1/25.000 ölçekli Topografik Harita Ek-3’te verilmiştir. Söz konusu 
haritada proje alanı ve yakın çevresinde bulunan yerleşim alanları ve ulaşım yolları gösterilmiştir. Proje alanına en yakın yerleşim merkezi 2,25 km güneyinde yer alan Savcılı
Kurutlu Köyü’dür. Proje alanı Kırşehir - Nevşehir - Niğde - Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda proje alanının tamamı “Baraj ve Önemli Doğa Alanı” olarak belirlenen alan içerisinde kalmaktadır.
    "Çalışacak personelin günlük ihtiyaçları, proje sahası içerisinde bulunan yüzer konteynırlar vasıtasıyla karşılanacaktır. Proje kapsamında, inşaat aşamasında göl içerisinde belirlenen alanda ağ kafeslerin kurulması ve alınacak makine ekipmanların montajı gerçekleştirilecektir. İnşaat aşamasının kısa süreceği ve bu aşamada 5 personelin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Tesisin     Planlanan projede 10 m. derinliğindeki 20’lik ağ kafeslerden 21 adet yapılması planlanmaktadır. Hirfanlı Baraj Gölü içerisindeki proje alanı, Kırşehir il merkezinin yaklaşık kuş uçuşu 42 km batısında, Kaman ilçe merkezinin ise yaklaşık kuş uçuşu 18,5 km güneybatısında, Savcılı Kurutlu köyüne ise 2,25 km güneyinde yer almaktadır.
    Proje Alanı, 1/25.000 ölçekli memleket haritalarında J31-d1 ve J31-d2 paftalarında bulunmakta olup, 1/25.000 ölçekli Topografik Harita Ek-3’te verilmiştir. Söz konusu 
haritada proje alanı ve yakın çevresinde bulunan yerleşim alanları ve ulaşım yolları gösterilmiştir. Proje alanına en yakın yerleşim merkezi 2,25 km güneyinde yer alan Savcılı
Kurutlu Köyü’dür. Proje alanı Kırşehir - Nevşehir - Niğde - Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda proje alanının tamamı “Baraj ve Önemli Doğa Alanı” olarak belirlenen alan içerisinde kalmaktadır.
    Çalışacak personelin günlük ihtiyaçları, proje sahası içerisinde bulunan yüzer konteynırlar vasıtasıyla karşılanacaktır. Proje kapsamında, inşaat aşamasında göl içerisinde belirlenen alanda ağ kafeslerin kurulması ve alınacak makine ekipmanların montajı gerçekleştirilecektir. İnşaat aşamasının kısa süreceği ve bu aşamada 5 personelin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Tesisin  işletme aşamasında 3 personelin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Tesiste üretim çalışmalarının yılda 12 ay süreyle yapılması planlanmaktadır. Proje ile ilgili olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile bu kanunlara istinaden çıkarılan tüm mevzuat hükümlerine uyulacaktır. Ziya Laçintarafından planlanan “450 ton/yıl Kapasiteli Alabalık Yetiştiriciliği” projesi, baraj gölü alanında kalmaktadır. İnşaat ve işletme aşaması sırasında göl ekosisteme azami dikkat gösterilecek olup yönetmeliklerde belirtilen tüm hususlara uyulacaktır. Planlanan projede 10 m. derinliğindeki 20’lik ağ kafeslerden 21 adet yapılması planlanmaktadır. Proje yerinin Kızılırmak Nehri üzerinde yer alan Hirfanlı Baraj Göleti üzerinde olmasında göletin su kalitesi, göletteki su seviyesi ve alanın pazara yakın oluşu önemli  nedenler arasındadır. Bu sebeple proje yeri için başka bir alternatif düşünülmemiştir. Proje kapsamında kurulacak ağ kafesler, çalışma platformları, kulübe ve yem deposu belirlenen 27.977,64 m2 ’lik proje alanı içerisinde yer alacaktır Proje kapsamında karada bir çalışma planlanmamaktadır. Ancak ilerleyen süreçte karada bir yapıya (yem depo alanı, idari bina vb) ihtiyaç duyulması durumunda herhangi bir yapının kiralanması yoluna gidilmesi planlanmaktadır. Karada herhangi bir faaliyet planlanması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli tüm izinler alınması sonrasında karada ki çalışmalara başlanılacaktır. Proje teknolojisi olarak barajlardaki kültür balıkçılığı faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılan ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği yapılacaktır. Planlanan projeye uygun boyutlarda inşa edilecek ağ kafesler, gölet üzerinde belirlenen alana sabitlenecektir. Daha sonra bu ağ kafeslere kuluçkahaneden temin edilecek 5 gr ile 50 gr arasında ki yavru balıklar yerleştirilecektir. Ağ kafeslerdeki üretim, yavru balıkların yemleme yöntemi ile hasat ağırlığına ulaşana kadar büyütülerek beslenmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Ortalama 250-300 gr ağırlığa ulaşan balıklar hasat edilecektir.
Hasat döneminde ağ kafesler çekilerek süzgeç marifetiyle alınan balıklar kolilere yerleştirilecek ve proje alanında bekletilmeden direk piyasaya sevkiyatı yapılacaktır. Hasat edilen balıklara proje alanında herhangi bir işlem (temizleme, füme, fileto vb.) uygulanmayacaktır. Projede kullanılacak üretim yöntemi kültür balıkçılığı faaliyetinde uygulanan en uygun yöntem olup bu projede başka bir alternatif planlanmamaktadır." (HABER: SEDA BAYSAL)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER