Kırşehir’de Kırsal Kalkınma Desteklerine müracaatları sürüyor

Kırşehir’de Kırsal Kalkınma Desteklerine müracaatları sürüyor

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin destekleneceğini, bu imkândan üyelerinin yararlanması çağrısında bulundu.
Kırşehir TSO’dan yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) 25 Şubat 2021 tarih ve 31406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. 
Kırsal Kalkınma Destek müracaatların 1 Mart tarihinde başladı ve 30 gün süre ile Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne yapılacak. Müracaatlar 30.03.2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
Yayınlanan tebliğ kapsamında yapılacak başvurular 1 Mart tarihinde başlayacak olup, başvuru süresi 30 gündür. Program kapsamında uygun olan yatırım konuları,
“a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
“b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
“c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
“ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
“d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
“e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
“f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.
            “Konularında gerçek ve tüzel kişilikler tarafından, %50 hibeden yararlanabilmek için başvuru ile ilgili bilgi ve belgeler ile İl Müdürlüğümüzün Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor.
“Çiftçi Kayıt Sistemi’ne güncel veriler ile kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecektir. 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı le tüzel kişilik olarak başvurabilir.
“Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya yukarıda bahsedilen yatırım konularının (a),(b),(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 3 yıl ve üzeri süreyle (d),(e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 5 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler. 
“Program kapsamında hibeye esas proje bütçelerinde üst limit 1.000.000 TL’dir. Yayınlanacak olan Uygulama Rehberi’nde belirtilecek olan belge ve dokümanlar esas alınarak hazırlanacak olan başvurulardan değerlendirme süreci sonunda uygun bulunan yatırımların, yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmasını müteakip proje konusuna göre 60-90 gün içerisinde tamamlanması gerekiyor.
“Uygulama hakkında İl / İlçe Müdürlüklerimizden bilgi alınabilecek olup, başvurular için temel kriter olan kayıt sistemlerine kayıtların yapılması/güncellenmesi hususunda üreticilerimizin dikkat etmesi gerekmektedir.
“Daha geniş bilgi; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ek Binası  (bayındırlık binası yanı)  (https://kirsehir.tarimorman.gov.tr/ ), ”Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün” internet sayfası  adresinden ve Bakanlığımızın ” https://www.tarimorman.gov.tr/r” adresinden edinilebilir.” (HABER: NECLA BAĞCI)
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER