Hemşehrimiz Duran Bülbül'den 'Kemalist Ekonomi Modeli' kitabı

Hemşehrimiz Duran Bülbül'den 'Kemalist Ekonomi Modeli' kitabı

Yüksek Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden, doktorasını Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden yapan Kırşehirli hemşehrimiz Prof. Dr. Duran Bülbül’ün Cumhuriyet Kitapları’ndan yayınlanan “Kemalist Ekonomi Modeli” (Atatürk'ün Maliye Politikası 1923-1938) adlı kitabı büyük ilgi topluyor.
Ankara’daki Atılım Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi ile bazı üniversitelerde bütçe ve bütçe politikası bütçeleme teknikleri yerel yönetimler maliyesi güncel mali sorunları kamu mali yönetimi ve denetimi kamu ihale mevzuatı risk analizi finansal muhasebe vergi hukuku kamu maliyesi dersleri veren Prof. Dr. Duran Bülbül, yayınladığı “Kemalist Ekonomi Modeli” (Atatürk'ün Maliye Politikası 1923-1938) adlı kitabının önsüzünde şunları yazdı:
“Osmanlı’nın çöküşü üzerinde yeni tipte Cumhuriyet devleti yaratmanın yüksek dehası, o süreçlerin koşulları, Anadolu’nun karanlık steplerinde çağdaş bir ulus yaratması, emperyalist kuşatmanın aksine ulusal ekonomik hamleler yapılması, Büyük Önderin kendi deyimiyle ‘Az zamanda çok işler başarmanın’ sırrı, muhafazakârlıkta ve liberalizmde değil, ulusal egemenlik, tam bağımsızlık, bilim ve devrimciliktedir.
“Atatürk dönemi ekonomi ve maliye politikaları büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından geliştirilen ve izlenen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yol gösterici nitelikte, öncü ve çağı aşan ekonomi ve maliye politikalarıdır. Bu politikalar Atatürk’ün siyasi ve askeri bir dehasının yanı sıra iktisadi ve mali bir dehaya da sahip olduğunu gözler önüne sermektedir.
“Aradan geçen yüz yılda bütün liderlerin izlediği ekonomik. Sosyal ve mali politikalar tartışılırken, mazlum ulusların umudu ve ışığı olmakta kalmayıp her geçen gün daha da büyüyen bir sevgi ve saygı yaratabilen, vefatından uzun yıllar dahi özlemle anılabilen ancak ve yalnızca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmuştur.
“Batılı ekonomistler tarafından 1950’li yıllarda fark edilip kalkınma ekonomisi olarak adlandırılacak bu ekonomi ve maliye politikalarının kurucusu, sahibi ve uygulayıcı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’tür.
“Mustafa Kemal Atatürk, ekonomik bağımsızlık olmadan ulusun bağımsızlığının sağlanamayacağının ayrımında olmuş, bütün ekonomik öğretilere hakim olmakla birlikte hiçbirine bağlı kalmamış, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik gerçekliğe uygun, etkin, öncü bir devletçilik ve sanayicilik politikası geliştirmiştir.
“Kaleme almış olmaktan dolayı onur duyduğum, günümüzde izlenen ve Atatürk’ün elem ve fikirlerinden uzaklaşan ekonomi ve maliye politikalarına da ışık tutacağına inandığım bu çalışmayı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılında emperyalizme ve sömürgeciliğe boyun eğmeyen, tam bağımsız bir Türkiye için bir nefes dahi tereddüt etmeden, canı pahasına mücadele eden, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yol arkadaşlarına ve onurlu Türk halkına armağan ediyorum.”
Atatürk’ün ekonomi politikasını ancak Prof. Duran Bülbül gibi bir Kemalist yazabilirdi...
Bizler, milim sapmadan Büyük Önder’in izinden gidiyoruz... Ancak Kemalist olmak için Mustafa Kemal’i anlamak, fikirlerini özümsemek gerekir... Bu kitap Atatürk’ün ekonomi mucizesini belgeleri ile ortaya koyarken onun geleceği öngören dehasını bir kez daha anlamamızı sağlıyor... Emperyalizme karşı kazanılmış ilk savaşın lideri Mustafa Kemal Atatürk, kanla elde ettiği bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla tamamlamak için büyük çaba göstermiş ve sonunda yine kendine özgün ekonomi modeli ile dünya iktisat tarihine geçmiştir.
“Kemalist Ekonomi Modeli”, Atatürk dönemi ekonomi politikasını anlatırken aynı zamanda içinde bulunduğumuz karanlığa da güçlü bir ışık tutuyor, kurtuluş yolunu, tünelin ucunu, çıkışı gösteriyor.
Kırşehir doğumlu olan CHP Üyesi Prof. Dr. Duran Bülbül, CHP Bilim Yönetim Kültür Platformunda çalışmalar yapmaya devam ederken, Cumhuriyet Gazetesi’nde güncel mali ve ekonomik konulara yönelik yazılar kaleme alıyor.
2001-2002 yıllarında Kırıkkale Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcılığı yapılan Duran Bülbül sırasında 2002-2004 Kırıkkale Üniversitesi Rektörlük Akademik ve Mali İşler Koordinatörlüğü, 2002-2004 Kırıkkale Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanlığı, 2001-2004 Yardımcı Doçent Kırıkkale Üniversitesi, 2004-2011 Yardımcı Doçent Gazi Üniversitesi, 2006-2010 Gazi Üniversitesi Döner Sermayeyi Yeniden Yapılandırma Komisyon Üyesi, 2006-2010 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ABD Erasmus Koordinatörü, 2007-2008 Gazi Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyesi, 2007-2008 Gazi Üniversitesi Yatırımlar Komisyon Üyesi, 2007-2017 Ufuk Üniversitesinde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, 2012-2014 Hacettepe Üniversitesinde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, 2012-2018 Doçent, Gazi Üniversitesi, 2018 Atılım Üniversitesinde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi, 2018 Profesör, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde akademik ve yönetsel görevlerde bulundu.
Üniversitelerde Bütçe, Yerel Yönetimler Maliyesi, Kamu Maliyesi, Kamu Maliyesi Teorisi, Bütçe Teorisi ve Uygulamaları, Güncel Mali Sorunlar, Türk Vergi Hukuku, Bütçe Politikası, Dış Ticaret Mevzuatı, Türk Vergi Sistemi , Harcama Hukuku, Dış Ticaretin Vergilendirilmesi, Mali Denetim, Kamu Tedariği ve Harcama Mevzuatı, Servet ve Harcama Vergileri konularında ders veriyor.
Prof. Dr. Duran Bülbül’ün yayınlanmış şu kitapları bulunuyor:
Kemalist Ekonomi Modeli, Atatürk’ün Maliye Politikası 1923-1938 (2020) Cumhuriyet Kitapları, Belediye, Belediye Şirketleri, Bağlı Kuruluşlar ve Bütçe İçi İşletmeler (Hukuki Mali Sorunlar) (2020), Aykon Yayınları, Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato (2019) Savaş Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 411, ISBN:978-605-7862-16-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), Devlet Bütçesi (Teori, Politika ve Uygulama) (2018). Turhan Kitabevi, Yerel Yönetimler Maliyesi (2018).Turhan Kitabevi, Devlet Maliyesi (2018). Gazi Kitabevi, Doğrudan Temin (2017)., Gazi Kitabevi, Kamu Maliyesi (2017)., Gazi Kitabevi, Bütçe (2017), Gazi Kitabevi, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı), Kamu Zararı Yargı Kararları Işığında, (2015)., Vizyon Yayınları, Mali Yapı (2012) Kariyer Akademi, Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçe (2012), Yerel Yönetimler Maliyesi (2006)., Gazi Kitabevi, Devlet Bütçesi (2005), Gazi Kitabevi, Türkçe (Ders Kitabı),Devlet Borçları Kamu Kredisi (2005), Çağdaş Matbaası, Türkçe(Ders Kitabı), Türk Vergi Sisteminde Gecikme Zammı Gecikme Faizi Tecil Faizi (2003)., Yaklaşım Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 603716), İdari ve Mali Paylaşım (1998)., TAKAV Matbaacılık, Türkçe (Bilimsel Kitap), Türkiye’de Kamu Harcamalarının Gelişimi (1994)., TAKAV Matbaacılık, Türkçe(Bilimsel Kitap). (HABER: SALİH GÜNER)
Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 16:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER