Kırşehir'de Öğretmenlik Meslek Kanunu için imza kampanyası

Şube Başkanı Bilal Türk, Kırşehir’deki tüm öğretmenleri açılan imza kampanyasına destek olmaya davet etti… 

Kırşehir'de Öğretmenlik Meslek Kanunu için imza kampanyası

Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şubesi Genel Merkezinin aldığı karar doğrultusunda öğretmenler için olmazsa olmaz olarak kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu için imza kampanyası başlattı
Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şube Başkanı Bilal Türk konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,  "Öğretmenlik Meslek Kanunu" bir an önce TBMM nezdinde görüşülerek yürürlüğe konulmalıdır. Bu kanun Öğretmenlerimiz için "olmazsa olmaz" niteliğinde bir kanundur” dedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkezimizin aldığı karar gereği, kanunun bir an önce çıkarılması için tüm yurtta olduğu gibi Kırşehir’de de İmza Kampanyası düzenlendiğini ifade eden Bilal Türk, 12-25 Kasım 2020 tarihleri arasında Türkiye çapında tüm öğretmenlerimizin katılabileceği bu imza kampanyasında toplanan dilekçeler ve imzaların Şubeler tarafından basın açıklaması yapılarak 26 Kasım 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına gönderileceğini ifade etti.
Kırşehir’deki tüm Öğretmenleri imza kampanyasına destek olmaya davet eden Bilal Türk, “Artık YETER! Meslek Kanunumuz bir an önce çıkarılmalıdır. Haydi hakkımıza sahip çıkmaya, haydi mücadeleye” dedi.
Türk Eğitim-Sen Kırşehir Şubesi Genel Merkezinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamada ‘...Bu kapsamda önümüzdeki dönemde bir Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanıp çıkarılacak.’ şeklinde konuşarak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılacağının müjdesini vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nca kamuoyuna açıklanan ‘2023 Eğitim Vizyonu’ belgesinde de ‘Öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir.’ ifadelerine yer verilmiştir. 
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ise 15 Aralık 2019 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasına yönelik dosyanın Cumhurbaşkanlığı'na sunulduğunu açıklamıştır. Ancak tüm bunlara rağmen aradan geçen süre içerisinde Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması için TBMM nezdinde somut bir girişim söz konusu olmamıştır.
“Türk Eğitim-Sen olarak, 657 Sayılı DMK'dan kaynaklanan hak ve kazanımlarımız baki kalmak şartıyla, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıracak ve mesleğin statüsünü sağlam ve yasal zemine kavuşturacak bir meslek kanununu çıkarılmasını öteden beri savunmaktayız.
“Öğretmenlerin yetiştirilmeleri, mesleğe seçme ve atama kriterleri, aday öğretmenlerin yetiştirilmesi, meslek etiği, görev, yetki ve sorumlulukları, ekonomik ve özlük haklan, ek gösterge, çalışma koşullan, kariyer basamakları, görevde yükselmeleri, zorunlu hizmet görevleri ve teşvik ödenekleri, atama ve yer değiştirmeleri, hizmet içi eğitim ve mesleki gelişimleri, okulların yönetim ve denetimi, mesleki özerklik ve iş güvencesi gibi öğretmenlerimizin beklenti ve taleplerinin karşılandığı bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi artık kaçınılmazdır.
“Ayrıca öğretmenlere yönelik şiddet hadiselerinin neredeyse sıradan adli vakalar haline geldiği günümüzde, eğitim çalışanlarına karşı şiddeti önleyecek düzenlemeler de çıkarılacak yasal düzenleme kapsamında yerini bulmalıdır.
“Bu minvalde öğretmenlere yükselen görevler ve sorumluluklar ile öğretmenlerin hakları arasında hassas bir denge kuran Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bir önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilerek yasalaştırılması hususunda gereğini arz ederiz.” (HABER: BEYHAN BALLI)
 

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 15:15
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER