Kırşehir’de eğitim kurum  müdürleri kurulu toplandı

Kırşehir’de eğitim kurum  müdürleri kurulu toplandı

Kırşehir’de 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı. Müdürler kurulu toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan başkanlığında Kırşehir Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Maarif Müfettişleri Başkanı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Milli Eğitim Şube Müdürleri ile ilimiz merkez ilçesine bağlı okul ve kurumlarımızın müdürleri katıldı.
Müdürler Kurulu toplantısı iki aşamalı olarak yapıldı. Birinci oturumda Anaokulları ve İlkokullar, İkinci oturumda ise Ortaokullar ile Liseleri kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.
Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan gündem maddeleri üzerinde okul ve kurum müdürleri ile gündemi değerlendirdi. Toplantının gündemine ilişkin Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
"Ülke genelinde birliktelik sağlanması, 
“Öğrenci başarısının en üst düzeye çıkarılması, Sosyal etkinlikler ve yürütülecek projeler,          
“Eğitim ve Öğretimin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması,         
“Eğitim kurumları arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonun gerçekleşmesi, Dayanışmayı sağlamak suretiyle eğitimde kalitenin yükseltilmesi, Eğitime ayrılacak tüm potansiyel kaynakların belirlenmesi ve seferber edilmesi, başta insan kaynağı olmak üzere eğitim kurumların ve sosyal tesislerin fiziki kapasitesi ve eğitim araç gereci gibi diğer kaynakların verimli, etkili ve ortak kullanımının sağlanması konularının değerlendirilmesinin ardından bu yıl yaz tatilinde uygulanacak "telafide bende varım" programının değerlendirmesini Şube Müdürü Süleyman Aydınoğlu okul müdürlerimize sundu. 
Milli Eğitim Bakanlığı "Telafide ben de varım" programının uygulanması konusunda  Şube Müdürü Süleyman Aydınoğlu yapmış olduğu sunumda şunları söyledi:
"Milli Eğitim Bakanlığı 'Telafide Bende Varım' programı ile 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, okullar arasında başarı farklılığını azaltmak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik programlar ile desteklemek amaçlanmaktadır. 
"Telafide Ben de Varım" Programı yaz uygulaması kapsamında 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuru ve planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il millî eğitim müdürlükleri tarafından Valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir" Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında düzenlenecek eğitim faaliyetleri; fiziksel, sosyal duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanır. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında düzenlenecek eğitim faaliyetlerine ait verileri https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/yonetim adresinde ilgili modüle girerek faaliyet planlarını oluşturur. Modüle, okul müdürleri, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmenler MEBBİS şifresi ile giriş yapabilir. Okul müdürü tarafından modüle veri girişleri yapılan eğitim faaliyetleri ilçe ve il onayı tamamlandıktan sonra sistem üzerinden öğretmen başvurusuna açılır.
“Öğretmenler MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak görev yaptıkları okul/ilçe/il programlarında tanımlanan eğitim faaliyetleri için görev talebinde bulunabilir. Onaylanmış eğitim faaliyetleri öğrenci, öğretmen ve velilere https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulur. Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrencilerin velileri Ek-1 veli izin belgeleri ile eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurularını yapabileceklerdir. Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğretmenler, MEBBİS Hizmetiçi Modülü üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen veliler, faaliyetin planlandığı il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir. Başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 (on iki) kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekir. Ancak özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmaz. Okul müdürlükleri kurum içi ve dışında uygulanacak programlarda gerekli tüm yasal izinleri ve tedbirleri almakla ve düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Covid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecektir. Bu duruma ilişkin gereken önlemlerin alınacak.” 
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın iyi dilek ve temennileri ile toplantı sona erdi. (HABER MERKEZİ)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER