Kırşehir Fatoş Çetin Anaokulu öğrencilerinden iki proje…

Kırşehir Fatoş Çetin Anaokulu öğrencilerinden iki proje…

Şehrimizde faaliyet gösteren Kırşehir Fatoş Çetin Anaokulu öğrencileri “SAĞLIKLI YAŞAM SAĞLIKLA GELECEK”  ve “DUYGU KAŞİFLERİ”  adı altında  iki ayrı  proje yaptı.   
SAĞLIKLI YAŞAM SAĞLIKLA GELECEK bölümünde, “Öğrencilerin kişiliği özellikle okul çağlarında şekillenmekte ve yetişkin çağdaki davranışları üzerinde etkili olacak alışkanlıkların edinilmesi yine bu yıllara dayanmaktadır. Bu nedenle, okul içinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşvik edilmesi amacıyla projemizi hazırlamış bulunmaktayız. Bu doğrultuda projemizde öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları yeni nesil öğretim yöntem ve teknikleriyle beraber özellikle web 2.0 araçlarını etkili bir biçimde kullanarak kalıcı öğrenmeyi de hedeflemekteyiz. Ayrıca okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesiyle mümkün olacaktır”  denilirken DUYGU KAŞİFLERİ bölümünde  “Duygu belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim ve bu olayları değerlendirme yeteneğidir. İnsanın doğuştan gelen bu yeteneği çevresel faktörlerle şekillenir. Böylece temel duyguların evrensel yansımaları ortaya çıkar. İnsanların bu duyguları tanıması, anlaması ve ifade etmesi duygusal ve sosyal gelişim için önemlidir. Duygular, davranışlarımızı etkiler ve yönlendirir. Duygularını yeni keşfetmeye başlayan okulöncesi çocukları bu süreçte zorlanır, ne yapacağını bilemez. Bu durum çocuğunun gerilmesine sebep olur. Çocukların bu süreçte duygularını anlamaları, tanımaları ve ifade etmeyi öğrenmeleri gerekir. Biz de bireyin kişilik gelişiminin temeli olan okulöncesi dönemde çocukların duygularını olumlu davranışa dönüştürmelerini sağlamak ve yukarıda bahsedilen tüm sürecin sağlıklı ilerlemesine destek olmak istedik. Projemizde çocukların duygularımızın birer parçamız olduğunu kavramalarını ve çocukların duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz”  denildi.   (HABER MERKEZİ)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Şeyma Kıvılcım
Şeyma Kıvılcım - 5 ay Önce

Tebrik ederim öncelikle

SIRADAKİ HABER